Rada Dzielnicy Piecki Migowo powstała dzięki mieszkańcom naszej dzielnicy – tym, którzy czynnie zaangażowali się w jej powstanie, jak i tym, którzy wzięli udział w wyborach, głosując na swoich kandydatów. Dzień 8 maja 2011 stał się początkiem samorządu lokalnego naszej małej ojczyzny.

Do podstawowych zadań Rady Dzielnicy należą:

  1. reprezentowanie we współpracy z radnymi Miasta Gdańska interesów mieszkańców jednostki pomocniczej wobec władz miasta i innych jednostek pomocniczych,

  2. zapewnienie mieszkańcom udziału w decydowaniu w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem jednostki pomocniczej,

  3. umożliwienie uczestnictwa społeczności lokalnych w rozstrzyganiu spraw związanych z interesem ogólnomiejskim, a mających wpływ na warunki życia w miejscu zamieszkania,

  4. organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych przedsięwzięć na rzecz miejsca zamieszkania,

  5. kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialności obywatelskiej za dobro wspólne.

Tak wygląda zapis statutowy. Co jednak oznacza to dla nas, mieszkańców dzielnicy?

Otóż możemy mieć w końcu realny wpływ na projekty uchwał Rady Miasta Gdańska, które nas dotyczą: na budżet przewidziany dla naszej dzielnicy, na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, na porządek, bezpieczeństwo czy komunikację.

To nie wszystko, są również sprawy z pozoru drobne, indywidualne i wydawać by się mogło nierozwiązywalne. Radni Dzielnicy w miarę przysługujących im kompetencji i możliwości będą angażować się w stosowną pomoc.

Trzeba jednak pamiętać, że Rada Dzielnicy nie może istnieć bez współpracy z mieszkańcami.

To właśnie od nas wszystkich – mieszkańców Piecek–Migowa – zależy, czy praca Rady przyniesie pozytywne efekty. Ważne są nie tylko dobre pomysły, które mają teraz większą szansę na realizację, ale i problemy, które możemy wspólnie rozwiązać dla dobra całej naszej społeczności.

Siedziba Rady Dzielnicy Piecki–Migowo mieści się w budynku Przychodni „Morena” przy ul. Jaśkowa Dolina 105, lokal 220.

Rada Dzielnicy na rok 2016 dysponuje budżetem w wysokości 100.172,00 zł.

Aktualności

Przegląd Teatrów Szkolnych naszej dzielnicy

Zarząd 2016-05-26 00:46

Zapraszamy w piątek, 10 czerwca 2016 r., o godz. 10.00 do Centrum Kultury im. Jana Pawła II przy ul. Nałkowskiej 3 w Gdańsku!


"Spotkanie po Sąsiedzku" przy ul. Nałkowskiej

Zarząd 2016-05-24 16:42

Rada Dzielnicy Piecki-Migowo zaprasza na "Spotkanie po Sąsiedzku", które odbędzie się w sobotę, 4 czerwca, w godz. 12.00-16.00 w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nałkowskiej 6c!


Święto Miasta i Dzień Dziecka

Zarząd 2016-05-24 16:26

Już po raz dwunasty Gdańsk obchodzić będzie swoje Święto. Od piątku, 27 maja, do niedzieli, 29 maja, czekać nas będzie sporo atrakcji i to aż przez trzy dni. Zapraszamy do udziału w wydarzeniach artystycznych, sportowych i kulturalnych!


X Sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodnicząca Rady 2016-05-17 23:56

Zwołuję w dniu 24 maja 2016 r. (wtorek) o godzinie 18.00 obrady X Sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)


Zorganizuj Gdańskie Dni Sąsiadów w swojej dzielnicy

Zarząd 2016-05-17 01:28

Ruszają Gdańskie Dni Sąsiadów 2016! Spotkania, festyny, święta ulicy czy pikniki odbywają się między 27 maja a 30 czerwca.


Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska dot. uchwały budżetowej Rady Dzielnicy

Zarząd 2016-05-17 01:26

Przedstawiamy Zarządzenie Nr 550/16 Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr VIII/23/2016 Rady Dzielnicy Piecki-Migowo z dnia 16.03.2016 r.


Rozpoczęcie procedury tworzenia BPI

Zarząd 2016-05-13 18:42

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o rozpoczęciu procedury tworzenia Bazy Priorytetów Inwestycyjnych.


Ankieta oraz prezentacja dot. Drogi Zielonej

Zarząd 2016-05-13 18:34

Zachęcamy do zapoznania się z prośbą Zarządów Dzielnic Oliwy, Osowy oraz Przymorza Małego ws. Drogi Zielonej.


Informacje

Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Zarząd 2016-05-20 23:40

Przedstawiamy projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023, który będzie rozpatrywany na najblizszej sesji RMG w dniu 31 maja br.


Gdański Fundusz Młodzieżowy - II nabór wniosków

Zarząd 2016-05-20 23:37

Od 16 do 31 maja 2016 r. rusza II nabór wniosków w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego. Celem GFM jest wsparcie młodzieży w realizacji pomysłów na rzecz lokalnej społeczności.


Gdański Fundusz Senioralny czeka - wystarczy pięć osób

Zarząd 2016-04-05 14:56

Do 15 kwietnia 2016 r. można składać wnioski do Gdańskiego Funduszu Senioralnego. Wystarczy, że wniosek o dofinansowanie podpisze pięć osób w wieku powyżej 60 lat, które mają ochotę aktywnie i kreatywnie spędzać wolny czas.


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Gdańsku

Zarząd 2016-03-05 22:14

Od 1 stycznia 2016 r. w Gdańsku ruszyły punkty informacyjne, w których mieszkańcy otrzymują nieodpłatną pomoc prawną.


Projekt społeczno-kulturalny "Zrozumieć Sierpień 2016"

Zarząd 2016-02-04 02:26

Zapraszamy do udziału w szóstej edycji projektu społeczno-kulturalnego "Zrozumieć Sierpień 2016"! To projekt dla aktywnych mieszkańców gdańskich dzielnic, którzy chcą spełnić swoje marzenie na inicjatywę społeczno-kulturalną.


Ogłoszenie przetargowe

Zarząd 2016-01-29 01:20

Referatu Gospodarki Gruntami Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku