Organy

Organami Dzielnicy są: Rada oraz Zarząd.

 

RADA DZIELNICY PIECKI-MIGOWO

III kadencja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo zakończyła się 30.06.2024 r. Wybory do Rady Dzielnicy Piecki-Migowo IV kadencji odbędą się 13.10.2024 r. Do czasu powołania nowej Rady Dzielnicy Piecki-Migowo działa Zarząd Dzielnicy Piecki-Migowo.

 

ZARZĄD DZIELNICY PIECKI-MIGOWO

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy - Grzegorz Giżewski

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy - Mateusz Zakrzewski

Członkowie Zarządu Dzielnicy -  Aneta Kramek i Katarzyna Sulewska