Budżet obywatelski

Już od 1 kwietnia 2016 r. gdańszczanie mogą składać wnioski do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. 12,5 miliona złotych to kwota, która została zarezerwowana w budżecie Miasta Gdańska na realizację propozycji zgłoszonych przez mieszkańców.

Oprócz powiększenia kwoty oraz przyspieszenia terminu składania wniosków zmiany w porównaniu do ubiegłorocznej edycji są kosmetyczne. Po raz pierwszy natomiast ustalone zostały wspólne terminy składania wniosków i głosowania z innymi miastami Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot. W tym roku składanie wniosków w kwietniu, oprócz Gdańska, ma także Gdynia, Sopot i Rumia. Głosowanie na projekty odbędzie się natomiast w dniach 12-25 września 2016 r.

Tradycyjnie projekty dzielą się na dzielnicowe (łączna kwota: 10 mln zł) i ogólnomiejskie (2,5 mln zł). Zgłoszenie wniosku odbywać się będzie poprzez elektroniczny system naboru wniosków. Każdy wniosek musi być poparty przez 15 mieszkańców dzielnicy lub Gdańska (w przypadku projektu ogólnomiejskiego), a zgłaszać można projekty z całego obszaru zadań własnych gminy. Warto wspomnieć w tym miejscu, że ruszyły już prace przy realizacji 65 projektów z ubiegłego roku, a gdańszczanie korzystają już z wielu inwestycji, które zostały zrealizowane w poprzednich latach w ramach budżetu obywatelskiego.

Wraz z ogłoszeniem konsultacji budżetu obywatelskiego powołany został Zespół Konsultacyjny do oceny formalno-prawnej zgłaszanych propozycji projektów oraz regulamin konsultacji. Treść zarządzenia, w tym dokładne kwoty dla dzielnic oraz regulamin dostępne są na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski Na stronie tej sukcesywne będą też zamieszczane wszelkie informacje niezbędne do złożenia wniosku czy głosowania.

HARMONOGRAM "Budżet Obywatelski 2017 w Gdańsku"

 • 28 marca - 30 kwietnia 2016 r. - kampania informacyjna
 • 1 - 30 kwietnia 2016 r. - przyjmowanie wniosków i dostępność konsultantów dla wnioskodawców w wydziałach i jednostkach miejskich
 • 4 maja - 30 czerwca 2016 r. - ocena wniosków pod kątem wykonalności
 • 4 maja - 22 lipca 2016 r. - weryfikacja formalno-prawna i gospodarności propozycji przez Zespół Konsultacyjny
 • do 10 sierpnia 2016 r. - losowanie numerów projektów na listach Baz Projektów
 • 12 - 25 września 2016 r. - głosowanie nad propozycjami
 • do 28 września 2016 r. - ogłoszenie listy wybranych projektów

Warsztaty pisania wniosków do budżetu obywatelskiego

Masz wątpliwości jak poprawnie wypełnić formularz wniosku? Kto może pomóc w określaniu kosztów inwestycji, wskazać grunt do inwestycji czy pokazać plany zagospodarowania przestrzennego?

Na te i inne pytania będzie można uzyskać odpowiedź podczas warsztatów pisania wniosków do budżetu obywatelskiego. Zaplanowane zostały dwa warsztaty, a ich większa liczba zależy od zainteresowania i potrzeb samych mieszkańców. W spotkaniu uczestniczyć będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek organizacyjnych miasta.

Terminy i miejsca warsztatów:

 • 7 kwietnia 2016 r. godz. 17.00-19.00, miejsce: Instytutu Kultury Miejskiej (parter), ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
 • 12 kwietnia 2016 r. godz. 17.00-19.00, miejsce: Biblioteka Oliwska, ul. Opata J. Rybińskiego 9

Jak przygotować się do złożenia projektu?

Podstawą budżetu obywatelskiego są pomysły zgłoszone przez mieszkańców czyli tzw. projekty, które składa się poprzez wypełnienie formularza wniosku.

Sprawdź, co będzie Ci potrzebne do złożenia projektu:

 • formularz wniosku składa się z ośmiu pól, w tym te najważniejsze: opis projektu, lokalizacja i koszt (wzór formularza wniosku TUTAJ)
 • wypełniając poszczególne pola z pewnością będą pojawiały się wątpliwości dotyczące szeregu kwestii np.:
  • czy inwestycja może powstać w danej lokalizacji - najlepiej sprawdzić plany zagospodarowania przestrzennego,
  • czy grunt dla planowanych działań lub inwestycji należy do Miasta - tu odpowiedzi udzielić może Wydział Skarbu,
  • jaki jest koszt działania lub inwestycji - Zarząd Dróg i Zieleni lub Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska mają największe doświadczenie w tej kwestii.

Na te i inne wątpliwości odpowiedzieć mogą urzędnicy, którzy już teraz przygotowani są do pomocy na etapie przygotowywania i składania projektów.

Sprawdź kto i na jakie pytanie odpowie: LISTA OSÓB DO KONTAKTU PODCZAS WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Koszt różnego rodzaju działań można sprawdzić także w Cenniku Miejskim

Pamiętaj!

Kwota przeznaczona na projekt musi mieścić się w środkach zaplanowanych na dzielnicę (SPRAWDŹ KWOTY DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIELNIC) lub projekty ogólnomiejskie: 2 500 000 zł (minimalny koszt projektu ogólnomiejskiego to 250 000 zł).

Jeśli jednak masz wątpliwości i potrzebujesz bezpośredniej pomocy w pisaniu wniosków weź udział w WARSZTATACH PISANIA WNIOSKÓW (terminy warsztatów powyżej).

Możesz przygotować i poprzeć więcej niż jeden projekt!

Do Budżetu Obywatelskiego 2017 w Gdańsku można składać projekty które:

 • należą do zadań własnych gminy lub powiatu; jakie to zadania - sprawdź TUTAJ,
 • są możliwe do zrealizowania w trakcie roku budżetowego 2017,
 • są zlokalizowane na terenie, na którym gmina zgodnie z obowiązującym prawem może wydatkować środki publiczne.

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, które:

 • dotyczą budynków przeznaczonych na szkoły i placówki oświatowe, o których mowa w Ustawie o systemie oświaty,
 • dotyczą budynków będących własnością miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna,
 • zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji technicznej.

Projekt nie może zawierać wskazania konkretnego wykonawcy (np. firmy, stowarzyszenia itp.). Projekty wybrane w głosowaniu zostaną wpisane do budżetu Gminy Miasta Gdańska, a ich realizacja będzie się odbywać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (m.in. ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych) - wykonawcy będą więc wybrani w przetargu, w ramach zapytania ofertowego bądź konkursu dla ngo.

Projekty składać mogą mieszkańcy Gdańska zameldowani na pobyt stały lub czasowy bądź wpisani do stałego rejestru wyborców, którzy do dnia 1 kwietnia 2016 r. ukończą 16 lat.

Szukasz inspiracji na projekt?

Projekty mogą dotyczyć wielu sfer: zdrowia, sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej i wielu innych. Mogą być to zarówno projekty o charakterze inwestycyjnym, czyli np. budowa ścieżki rowerowej, placu zabaw, postawienie latarni oraz o charakterze pozainwestycyjnym, czyli np. zajęcia pozalekcyjne, święto ulicy itd.

Masz wątpliwości?

Przejrzyj zakładkę: NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA.

Weź udział w WARSZTATACH PISANIA WNIOSKÓW.

Możesz też zadać pytanie pisząc na adres: budzetobywatlski@gdansk.gda.pl lub zadzwonić: 58 323 65 75, 58 323 63 75

Od pomysłu do złożenia projektu

Aby zgłosić projekt należy wypełnić formularz ON-LINE w dniach 1-30 kwietnia 2016 r. poprzez stronę internetową www.gdansk.pl.

Następnie należy zebrać podpisy poparcia 15 mieszkańców Gdańska (w przypadku projektów dzielnicowych muszą to być mieszkańcy, krórej dotyczy projekt; w przypadku projektów ogólnomiejskich to mieszkańcy Gdańska).

Tak przygotowany, wydrukowany projekt należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gdańsku lub przesłać pocztą.

Po złożeniu projektu on-line możesz go udostępnić na własnym profilu Facebook lub pochwalić się na profilu BUDŻET OBYWATELSKI DLA GDAŃSKA.

REGULAMIN IV EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Źródło:

 1. http://www.gdansk.pl/urzad/nasze-miasto,512,46040.html
 2. http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski/Warsztaty-pisania-wnioskow-do-budzetu-obywatelskiego,a,50472
 3. http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski/Jak-przygotowac-sie-do-zlozenia-projektu,a,50470

Aktualności

II Turniej Koszykówki Chłopców z okazji Dnia Dziecka

Zarząd 2016-05-27 11:54

Zapraszamy na II Turniej Koszykówki Chłopców "Meduza Basket Piecki-Migowo 2016" rocznika 2005 i młodszych z okazji Dnia Dziecka w sobotę, 4 czerwca, od godz. 14.00 w ZKPiG nr 20 przy ul. Gojawiczyńskiej 10!


Przegląd Teatrów Szkolnych naszej dzielnicy

Zarząd 2016-05-26 00:46

Zapraszamy w piątek, 10 czerwca 2016 r., o godz. 10.00 do Centrum Kultury im. Jana Pawła II przy ul. Nałkowskiej 3 w Gdańsku!


"Spotkanie po Sąsiedzku" przy ul. Nałkowskiej

Zarząd 2016-05-24 16:42

Rada Dzielnicy Piecki-Migowo zaprasza na "Spotkanie po Sąsiedzku", które odbędzie się w sobotę, 4 czerwca, w godz. 12.00-16.00 w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nałkowskiej 6c!


Święto Miasta i Dzień Dziecka

Zarząd 2016-05-24 16:26

Już po raz dwunasty Gdańsk obchodzić będzie swoje Święto. Od piątku, 27 maja, do niedzieli, 29 maja, czekać nas będzie sporo atrakcji i to aż przez trzy dni. Zapraszamy do udziału w wydarzeniach artystycznych, sportowych i kulturalnych!


X Sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodnicząca Rady 2016-05-17 23:56

Zwołuję w dniu 24 maja 2016 r. (wtorek) o godzinie 18.00 obrady X Sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)


Zorganizuj Gdańskie Dni Sąsiadów w swojej dzielnicy

Zarząd 2016-05-17 01:28

Ruszają Gdańskie Dni Sąsiadów 2016! Spotkania, festyny, święta ulicy czy pikniki odbywają się między 27 maja a 30 czerwca.


Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska dot. uchwały budżetowej Rady Dzielnicy

Zarząd 2016-05-17 01:26

Przedstawiamy Zarządzenie Nr 550/16 Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr VIII/23/2016 Rady Dzielnicy Piecki-Migowo z dnia 16.03.2016 r.


Rozpoczęcie procedury tworzenia BPI

Zarząd 2016-05-13 18:42

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o rozpoczęciu procedury tworzenia Bazy Priorytetów Inwestycyjnych.


Informacje

Projekt uchwały RMG ws. petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych

Zarząd 2016-05-27 11:48

Przedstawiamy projekt uchwały Rady Miasta Gdańska ws. petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych polegającej na rozszerzeniu grupy osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów środkami gminnego transportu zbiorowego o działaczy opozycji antykomunistycznej.


Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Zarząd 2016-05-20 23:40

Przedstawiamy projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023, który będzie rozpatrywany na najblizszej sesji RMG w dniu 31 maja br.


Gdański Fundusz Młodzieżowy - II nabór wniosków

Zarząd 2016-05-20 23:37

Od 16 do 31 maja 2016 r. rusza II nabór wniosków w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego. Celem GFM jest wsparcie młodzieży w realizacji pomysłów na rzecz lokalnej społeczności.


Gdański Fundusz Senioralny czeka - wystarczy pięć osób

Zarząd 2016-04-05 14:56

Do 15 kwietnia 2016 r. można składać wnioski do Gdańskiego Funduszu Senioralnego. Wystarczy, że wniosek o dofinansowanie podpisze pięć osób w wieku powyżej 60 lat, które mają ochotę aktywnie i kreatywnie spędzać wolny czas.


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Gdańsku

Zarząd 2016-03-05 22:14

Od 1 stycznia 2016 r. w Gdańsku ruszyły punkty informacyjne, w których mieszkańcy otrzymują nieodpłatną pomoc prawną.


Projekt społeczno-kulturalny "Zrozumieć Sierpień 2016"

Zarząd 2016-02-04 02:26

Zapraszamy do udziału w szóstej edycji projektu społeczno-kulturalnego "Zrozumieć Sierpień 2016"! To projekt dla aktywnych mieszkańców gdańskich dzielnic, którzy chcą spełnić swoje marzenie na inicjatywę społeczno-kulturalną.