Budżet obywatelski

WYNIKI GŁOSOWANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2016 (na zielono wybrane projekty):

W ramach puli Projektów Ogólnomiejskich do realizacji wybrano:

  • Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości - 2,2 mln zł

  • ANIMALS PATROL - 250 tys. zł

  • Gdańska woda zdrowia doda! - 140 tys. zł

Informacje o wynikach głosowania we wszystkich dzielnicach: http://www.gdansk.pl/urzad/budzet-obywatelski,2039,40029.html


Budżet Obywatelski, nazywany również Budżetem Partycypacyjnym, to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy miasta tworzą budżet swojego miasta, a tym samym współdecydują o wydawaniu publicznych pieniędzy na wybrane przez siebie inwestycje. To  także możliwość lepszego poznania zasad funkcjonowania lokalnego samorządu, okazja do poznania się z sąsiadami i wspólnego działania na rzecz dzielnicy lub miasta.


3. edycja BO 2016

Dzięki pracom Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego uwzględniono uwagi mieszkańców dotyczące regulaminu, w tym najważniejsze postulaty, czyli podział środków budżetu obywatelskiego na dzielnice a nie okręgi konsultacyjne oraz wyłączenie remontów budynków placówek oświatowych i budynków miejskich, w których prowadzona jest działalność komercyjna.


Czas trwania projektu: 1 czerwca – 30 września 2015 r.
Kwota – 11 mln zł

W tym:
-8,8 mln na projekty dzielnicowe (z czego 430 tysięcy na projekty w dzielnicy Piecki-Migowo)
-2,2  mln na projekty ogólnomiejskieZakres projektów: wszystkie propozycje mieszczące się w zadaniach własnych gminy, z wyłączeniem remontów placówek oświatowych i budynków miejskich, w których prowadzona jest działalność komercyjna.

W ramach promocji BO2016 do skrzynek pocztowych gospodarstw domowych na terenie Gdańska przekazywane są obecnie informatory o budżecie obywatelskim.


Od 1 do 22 czerwca gdańszczanie mogą składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego 2016. Pomysł na projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Gdańska (zameldowany na pobyt stały lub czasowy), który przed 1 czerwca tego roku ukończy 16 lat i uda mu się zebrać co najmniej 15 podpisów poparcia dla swojej inicjatywy. Wnioski będą składane drogą internetową.

Głosowanie ruszy 14 września i potrwa dwa tygodnie.

Każdy głosujący będzie mógł oddać maksymalnie 5 głosów na projekty dzielnicowe 1 głos na projekt ogólnomiejski

Zrealizowane zostaną te inicjatywy, które uzyskają największą liczbę głosów.

Harmonogram BO 2016

  • 25 maja – 22 czerwca 2015 r. – kampania informacyjna
  • 1 – 22 czerwca 2015 r. – przyjmowanie wniosków i dostępność konsultantów dla wnioskodawców w wydziałach i jednostkach miejskich
  • 23 czerwca – 31 sierpnia 2015 r. – weryfikacja formalno-prawna i gospodarności propozycji przez Zespół Konsultacyjny
  • do 4 września 2015 r. – losowanie numerów projektów na listach Baz Projektów
  • 14 – 27 września 2015 r. – głosowanie nad propozycjami
  • do 30 września 2015 r. – ogłoszenie listy wybranych projektów

Aktualności

Koncert z cyklu "Morenowe Wieczory Muzyczne"

Zarząd 2015-11-26 21:44

Zapraszamy w poniedziałek, 30 listopada 2015 r. o godz. 19:00 do sali konferencyjnej kościoła pw. Bożego Ciała w Gdańsku!


Turniej Halowej Piłki Nożnej o "Puchar Przewodniczącej Rady Piecki-Migowo"

Zarząd 2015-11-26 20:54

Zapraszamy w sobotę, 28 listopada 2015 r. od godz. 10.00 do 15.00 do Szkoły Podstawowej nr 1!


Odpowiedź Prezydenta Miasta Gdańska na interpelację Radnej Miasta Gdańska Beaty Jankowiak

Zarząd 2015-11-26 20:46

Przedstawiamy ddpowiedź na interpelację Radnej Miasta Gdańska Beaty Jankowiak ws, poprawy stanu technicznego nawierzchni jezdni na fragmencie ul. Myśliwskiej.


Warszaty dla radnych dzielnicy - fotorelacja

Zarząd 2015-11-26 20:40

Zachęcamy do zapoznania się z krótką relacją i zdjęciami z warsztatów dotyczących składania wniosków do "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska 2030 Plus".


Wniosek o przywrócenie funkcjonowania linii autobusowej 142

Zarząd 2015-11-26 09:36

Do piątku, 27 listopada, zbieramy podpisy pod wnioskiem o przywrócenie funkcjonowania linii autobusowej 142!


Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - zmiana godziny

Zarząd 2015-11-26 09:32

Zapraszamy w środę, 2 grudnia, o godz. 19.00 do siedziby Rady Dzielnicy.


Andrzejkowe Karaoke

Zarząd 2015-11-23 15:48

Zapraszamy w sobotę, 28 listopada, o godz. 18.00 do Centrum Kultury im. Jana Pawła II. Wstęp wolny! Obowiązkowe zapisy! Szczegóły na plakacie!


II Pomorski Festiwal Muzyki Sakralnej "Morenowe Chóralia"

Zarząd 2015-11-23 15:46

Chór Cantores Minores Gedanenses i Rada Dzielnicy Piecki-Migowo zapraszają mieszkańców naszej dzielnicy na II Pomorski Festiwal Muzyki Sakralnej "Morenowe Chóralia", który odbędzie się w sobotę, 28 listopada.