Budżet obywatelski

W środę, 10 sierpnia 2016 r., odbyło się losowanie numerów wniosków, które ustaliło kolejność ułożenia wniosków na listach do głosowania. Tym samym zakończył się etap weryfikacji formalno-prawnej i określona została ostateczna liczba wniosków, które zostały dopuszczone do głosowania.

Lista wniosków dzielnicowych Piecki-Migowo

Lista wniosków ogólnomiejskich Piecki-Migowo

 


 

Już od 1 kwietnia 2016 r. gdańszczanie mogą składać wnioski do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. 12,5 miliona złotych to kwota, która została zarezerwowana w budżecie Miasta Gdańska na realizację propozycji zgłoszonych przez mieszkańców.

Oprócz powiększenia kwoty oraz przyspieszenia terminu składania wniosków zmiany w porównaniu do ubiegłorocznej edycji są kosmetyczne. Po raz pierwszy natomiast ustalone zostały wspólne terminy składania wniosków i głosowania z innymi miastami Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot. W tym roku składanie wniosków w kwietniu, oprócz Gdańska, ma także Gdynia, Sopot i Rumia. Głosowanie na projekty odbędzie się natomiast w dniach 12-25 września 2016 r.

Tradycyjnie projekty dzielą się na dzielnicowe (łączna kwota: 10 mln zł) i ogólnomiejskie (2,5 mln zł). Zgłoszenie wniosku odbywać się będzie poprzez elektroniczny system naboru wniosków. Każdy wniosek musi być poparty przez 15 mieszkańców dzielnicy lub Gdańska (w przypadku projektu ogólnomiejskiego), a zgłaszać można projekty z całego obszaru zadań własnych gminy. Warto wspomnieć w tym miejscu, że ruszyły już prace przy realizacji 65 projektów z ubiegłego roku, a gdańszczanie korzystają już z wielu inwestycji, które zostały zrealizowane w poprzednich latach w ramach budżetu obywatelskiego.

Wraz z ogłoszeniem konsultacji budżetu obywatelskiego powołany został Zespół Konsultacyjny do oceny formalno-prawnej zgłaszanych propozycji projektów oraz regulamin konsultacji. Treść zarządzenia, w tym dokładne kwoty dla dzielnic oraz regulamin dostępne są na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski Na stronie tej sukcesywne będą też zamieszczane wszelkie informacje niezbędne do złożenia wniosku czy głosowania.

HARMONOGRAM "Budżet Obywatelski 2017 w Gdańsku"

 • 28 marca - 30 kwietnia 2016 r. - kampania informacyjna
 • 1 - 30 kwietnia 2016 r. - przyjmowanie wniosków i dostępność konsultantów dla wnioskodawców w wydziałach i jednostkach miejskich
 • 4 maja - 30 czerwca 2016 r. - ocena wniosków pod kątem wykonalności
 • 4 maja - 22 lipca 2016 r. - weryfikacja formalno-prawna i gospodarności propozycji przez Zespół Konsultacyjny
 • do 10 sierpnia 2016 r. - losowanie numerów projektów na listach Baz Projektów
 • 12 - 25 września 2016 r. - głosowanie nad propozycjami
 • do 28 września 2016 r. - ogłoszenie listy wybranych projektów

Warsztaty pisania wniosków do budżetu obywatelskiego

Masz wątpliwości jak poprawnie wypełnić formularz wniosku? Kto może pomóc w określaniu kosztów inwestycji, wskazać grunt do inwestycji czy pokazać plany zagospodarowania przestrzennego?

Na te i inne pytania będzie można uzyskać odpowiedź podczas warsztatów pisania wniosków do budżetu obywatelskiego. Zaplanowane zostały dwa warsztaty, a ich większa liczba zależy od zainteresowania i potrzeb samych mieszkańców. W spotkaniu uczestniczyć będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek organizacyjnych miasta.

Terminy i miejsca warsztatów:

 • 7 kwietnia 2016 r. godz. 17.00-19.00, miejsce: Instytutu Kultury Miejskiej (parter), ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
 • 12 kwietnia 2016 r. godz. 17.00-19.00, miejsce: Biblioteka Oliwska, ul. Opata J. Rybińskiego 9

Jak przygotować się do złożenia projektu?

Podstawą budżetu obywatelskiego są pomysły zgłoszone przez mieszkańców czyli tzw. projekty, które składa się poprzez wypełnienie formularza wniosku.

Sprawdź, co będzie Ci potrzebne do złożenia projektu:

 • formularz wniosku składa się z ośmiu pól, w tym te najważniejsze: opis projektu, lokalizacja i koszt (wzór formularza wniosku TUTAJ)
 • wypełniając poszczególne pola z pewnością będą pojawiały się wątpliwości dotyczące szeregu kwestii np.:
  • czy inwestycja może powstać w danej lokalizacji - najlepiej sprawdzić plany zagospodarowania przestrzennego,
  • czy grunt dla planowanych działań lub inwestycji należy do Miasta - tu odpowiedzi udzielić może Wydział Skarbu,
  • jaki jest koszt działania lub inwestycji - Zarząd Dróg i Zieleni lub Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska mają największe doświadczenie w tej kwestii.

Na te i inne wątpliwości odpowiedzieć mogą urzędnicy, którzy już teraz przygotowani są do pomocy na etapie przygotowywania i składania projektów.

Sprawdź kto i na jakie pytanie odpowie: LISTA OSÓB DO KONTAKTU PODCZAS WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Koszt różnego rodzaju działań można sprawdzić także w Cenniku Miejskim

Pamiętaj!

Kwota przeznaczona na projekt musi mieścić się w środkach zaplanowanych na dzielnicę (SPRAWDŹ KWOTY DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIELNIC) lub projekty ogólnomiejskie: 2 500 000 zł (minimalny koszt projektu ogólnomiejskiego to 250 000 zł).

Jeśli jednak masz wątpliwości i potrzebujesz bezpośredniej pomocy w pisaniu wniosków weź udział w WARSZTATACH PISANIA WNIOSKÓW (terminy warsztatów powyżej).

Możesz przygotować i poprzeć więcej niż jeden projekt!

Do Budżetu Obywatelskiego 2017 w Gdańsku można składać projekty które:

 • należą do zadań własnych gminy lub powiatu; jakie to zadania - sprawdź TUTAJ,
 • są możliwe do zrealizowania w trakcie roku budżetowego 2017,
 • są zlokalizowane na terenie, na którym gmina zgodnie z obowiązującym prawem może wydatkować środki publiczne.

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, które:

 • dotyczą budynków przeznaczonych na szkoły i placówki oświatowe, o których mowa w Ustawie o systemie oświaty,
 • dotyczą budynków będących własnością miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna,
 • zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji technicznej.

Projekt nie może zawierać wskazania konkretnego wykonawcy (np. firmy, stowarzyszenia itp.). Projekty wybrane w głosowaniu zostaną wpisane do budżetu Gminy Miasta Gdańska, a ich realizacja będzie się odbywać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (m.in. ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych) - wykonawcy będą więc wybrani w przetargu, w ramach zapytania ofertowego bądź konkursu dla ngo.

Projekty składać mogą mieszkańcy Gdańska zameldowani na pobyt stały lub czasowy bądź wpisani do stałego rejestru wyborców, którzy do dnia 1 kwietnia 2016 r. ukończą 16 lat.

Szukasz inspiracji na projekt?

Projekty mogą dotyczyć wielu sfer: zdrowia, sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej i wielu innych. Mogą być to zarówno projekty o charakterze inwestycyjnym, czyli np. budowa ścieżki rowerowej, placu zabaw, postawienie latarni oraz o charakterze pozainwestycyjnym, czyli np. zajęcia pozalekcyjne, święto ulicy itd.

Masz wątpliwości?

Przejrzyj zakładkę: NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA.

Weź udział w WARSZTATACH PISANIA WNIOSKÓW.

Możesz też zadać pytanie pisząc na adres: budzetobywatlski@gdansk.gda.pl lub zadzwonić: 58 323 65 75, 58 323 63 75

Od pomysłu do złożenia projektu

Aby zgłosić projekt należy wypełnić formularz ON-LINE w dniach 1-30 kwietnia 2016 r. poprzez stronę internetową www.gdansk.pl.

Następnie należy zebrać podpisy poparcia 15 mieszkańców Gdańska (w przypadku projektów dzielnicowych muszą to być mieszkańcy, krórej dotyczy projekt; w przypadku projektów ogólnomiejskich to mieszkańcy Gdańska).

Tak przygotowany, wydrukowany projekt należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gdańsku lub przesłać pocztą.

Po złożeniu projektu on-line możesz go udostępnić na własnym profilu Facebook lub pochwalić się na profilu BUDŻET OBYWATELSKI DLA GDAŃSKA.

REGULAMIN IV EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Źródło:

 1. http://www.gdansk.pl/urzad/nasze-miasto,512,46040.html
 2. http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski/Warsztaty-pisania-wnioskow-do-budzetu-obywatelskiego,a,50472
 3. http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski/Jak-przygotowac-sie-do-zlozenia-projektu,a,50470

Aktualności

Budżet Obywatelski 2017 - numery wniosków dzielnicowych i ogólnomiejskich

Zarząd 2016-08-17 08:56

W środę, 10 sierpnia, odbyło się losowanie numerów wniosków, które ustaliło kolejność ułożenia wniosków na listach do głosowania. Tym samym zakończył się etap weryfikacji formalno-prawnej i określona została ostateczna liczba wniosków, które zostały dopuszczone do głosowania.


Pismo ZDiZ ws. ustawienia lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Bulońskiej i Myśliwskiej

Zarząd 2016-07-13 01:38

Przedstawiamy pozytywną odpowiedź ZDiZ ws. zainstalowania lustra drogowego na połączeniu drogi dojazdowej do budynków nr 40-46 przy ul. Bulońskiej z ul. Myśliwską poprawiającego bezpieczeństwo uczestników ruchu w tym miejscu.


Sprawozdanie ze spotkania z Prezydentem Miasta Gdańska

Zarząd 2016-07-13 01:26

W poniedziałek, 11 lipca 2016 r., w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza z przedstawicielami Zarządów Dzielnic.


Prace w ul. Sobieskiego - objazdy

Zarząd 2016-07-13 01:10

Rozpoczyna się drugi etap przebudowy ul. Sobieskiego - to jest głównie roboty drogowe, gdyż zakończone zostały prace związane z renowacją kanałów sanitarnych, a przebudowa sieci wodociągowych została zrealizowana w 60%. W związku z tym zostaną wprowadzone objazdy autobusów komunikacji miejskiej.


XII Sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodnicząca Rady 2016-07-13 01:00

Zwołuję w dniu 15 lipca 2016 r. (piątek) o godzinie 18.00 obrady XII Sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)


Spotkanie integracyjne z okazji Światowego Dnia Osób Starszych - relacja

Zarząd 2016-07-08 23:34

Zapraszamy do zapoznania się z relacją ze spotkania integracyjnego z okazji Światowego Dnia Osób Starszych, które odbyło się 2 lipca 2016 r.!


Spotkanie integracyjne z okazji Światowego Dnia Osób Starszych

Zarząd 2016-06-26 17:26

Zapraszamy Seniorów na spotkanie integracyjne z okazji Światowego Dnia Osób Starszych, które odbędzie się w sobotę, 2 lipca, w godz. 16.00-21.00 w XX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dobrowolskiego 6 w Gdańsku!


XI Sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodnicząca Rady 2016-06-24 09:20

Zwołuję w dniu 28 czerwca 2016 r. (wtorek) o godzinie 18.00 obrady XI Sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)


Informacje

Projekt uchwały RMG ws. nadania imienia Przedszkolu nr 84 w Gdańsku przy ul. Burgaskiej 5

Zarząd 2016-08-17 08:50

Przedstawiamy projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 84 w Gdańsku przy ul. Burgaskiej 5.


Projekt uchwały RMG ws. utworzenia publicznego Przedszkola przy ul. Damroki 137 w Gdańsku

Zarząd 2016-08-17 08:42

Przedstawiamy projekt uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola przy ul. Damroki 137 w Gdańsku.


Zaproszenie na uroczystości z okazji 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Zarząd 2016-07-25 16:40

Zapraszamy do udziału w uroczystości, która odbędzie się w poniedziałek, 1 sierpnia 2016 r., o godz. 17:00 na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku przy ścianie pamięci w kwaterze Armii Krajowej.


Projekt uchwały RMG ws. ustalenia planu sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

Zarząd 2016-06-01 01:54

Przedstawiamy projekt uchwały Rady Miasta Gdańska ws. ustalenia na rok szkolny 2016/2017 planu sieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów wraz z określeniem granic obwodów.


Badanie edukacyjne - ankieta dla rodziców dzieci uczęszczających do gdańskich szkół

Zarząd 2016-06-01 01:32

Miasto Gdańsk zaprasza rodziców uczniów wszystkich szczebli edukacji szkolnej do udziału w badaniach, których wyniki pomogą podnosić jakość i rozwijać gdańską edukację. Przeprowadzana wśród rodziców anonimowa ankieta jest jednym z elementów badania opinii społeczności edukacyjnej. Czas na jej wypełnienie rodzice będą mieli do piątku, 24 czerwca 2016 r.


Konkurs "Utworzenie małego placu zabaw na terenie Miasta Gdańska"

Zarząd 2016-06-01 01:26

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Miasta Gdańska pt: "Utworzenie małego placu zabaw na terenie miasta Gdańska" w ramach Programu współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016.