Budżet obywatelski

WYNIKI GŁOSOWANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2017

W naszej dzielnicy największą ilość (4992) głosów zdobył projekt: "CENTRUM SPORTOWE MORENA" - oświetlony kompleks boisk sportowych (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka plażowa) wraz z siłownią na wolnym powietrzu i stolikami do gry w szachy.

Ten projekt zagospodaruje cała pulę środków przeznaczonych na naszą dzielnicę, tj. 495.000 zł.

W ramach projektów ogólnomiejskich realizowane będą:

 • NOWY DOM TUŻ ZA ROGIEM. Modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku - 510.000 zł
 • Gdańszczanie bezpieczni w drodze do szkoły - 1.988.000 zł
 • Pogotowie dla zwierząt - 250.000 zł

Szczegółowe zestawienie wyników głosowania w Budżecie Obywatelskim 2017 (link)

 


 

Głosowanie Budżetu Obywatelskiego 2017 rozpoczęło się w poniedziałek, 12 września, o godz. 00:01, a zakończy się w niedzielę, 25 września 2016 r. o godz. 23:59.

Jeśli chcesz zagłosować przez Internet, kliknij tutaj: https://gdansk.zetwibo.pl/voting/welcome

Istnieje również możliwość zagłosowania w siedzibie naszej Rady Dzielnicy. Zapraszamy we wtorki od godz. 18:00 do 19:00.

Jak wygląda głosowanie?

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych "Budżet Obywatelski 2017 w Gdańsku" są mieszkańcy Gdańska, którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji (1 kwietnia 2016 r.) ukończyli 16 lat i byli zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta Gdańska lub wpisani do stałego rejestru wyborców.

Głosowanie odbywa się wyłącznie elektroniczne, jednorazowo, nie ma możliwości ponownego dostępu do systemu elektronicznego.

Głosować można samodzielnie przez Internet lub w Punktach Konsultacyjnych, które są w wybranych szkołach, większości filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz w dwóch Zespołach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Czym różni się głosowanie samodzielne od głosowania w Punktach Konsultacyjnych?

W głosowaniu w punktach pośredniczy konsultant, który ma możliwość aktywacji procesu głosowania bez podawania adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego.

Sprawdź pełną listę Punktów Konsultacyjnych oraz projektów do głosowania.

Głosujący ma do dyspozycji 5 głosów na projekty dzielnicowe i 1 głos na projekt ogólnomiejski. Głosować można na projekty w dowolnej dzielnicy. Wszystkie 5 głosów można przekazać na wybrany projekt lub po 1 lub więcej głosów na projekty różne.

Wyniki głosowania ogłoszone zostaną do dnia 28 września 2016 roku, a realizacja wygranych projektów odbędzie się w roku 2017.

 


 

Już w poniedziałek, 12 września 2016 r., rozpocznie się głosowanie gdańszczan w ramach czwartej edycji budżetu obywatelskiego. Głosowanie prowadzone jest elektroniczne za pośrednictwem strony www.gdansk.pl.

Dla mieszkańców, którzy nie dysponują możliwością samodzielnego oddania głosu w systemie elektronicznym, na terenie miasta przygotowane zostaną Punkty Konsultacyjne, gdzie będzie można zapoznać się z projektami i zagłosować. Punkty zlokalizowane są w szkołach i dwóch Zespołach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W tym roku dodatkowo będzie także możliwe oddanie głosów w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, zarówno w siedzibie głównej, jak i filiach dzielnicowych. Wyłączone są jedynie 3 filie: nr 8 przy ul. ks. B. Sychty, nr 46 przy ul. E. Hoene 6 i nr 48 przy ul. Turystycznej 3.

W ostatnie dwa dni głosowania 24 i 25 września 2016 r. gdańszczanie będą mogli także zagłosować w specjalnie przygotowanych Strefach BO:

 • sobota, 24 września, godz. 13:00-18:00, Galeria Bałtycka - wejście od strony Dworca PKP,
 • niedziela, 25 września, godz. 13:00-18:00, Targ Węglowy.

Termin głosowania: 12-25 września 2016 r.

Lista projektów do głosowania tutaj.

W naszej dzielnicy Punkty Konsultacyjne znajdują się w następujących lokalizacjach:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w ZKPiG nr 20, ul. Poli Gojawiczyńskiej 10: wtorek, środa, czwartek w godz. 14:00-18:30 oraz sobota w godz. 10:00-15:00,
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 44, ul. Wyrobka 5a: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9:00-19:00 oraz środa, sobota w godz. 9:00-15:00.

Lista Punktów Konsultacyjnych w innych dzielnicach dostępna jest na stronie: http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski/Glosowanie-w-Punktach-Konsultacyjnych-lista-miejsc,a,60348

 


 

W środę, 10 sierpnia 2016 r., odbyło się losowanie numerów wniosków, które ustaliło kolejność ułożenia wniosków na listach do głosowania. Tym samym zakończył się etap weryfikacji formalno-prawnej i określona została ostateczna liczba wniosków, które zostały dopuszczone do głosowania.

Lista wniosków dzielnicowych Piecki-Migowo

Lista wniosków ogólnomiejskich Piecki-Migowo

 


 

Już od 1 kwietnia 2016 r. gdańszczanie mogą składać wnioski do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. 12,5 miliona złotych to kwota, która została zarezerwowana w budżecie Miasta Gdańska na realizację propozycji zgłoszonych przez mieszkańców.

Oprócz powiększenia kwoty oraz przyspieszenia terminu składania wniosków zmiany w porównaniu do ubiegłorocznej edycji są kosmetyczne. Po raz pierwszy natomiast ustalone zostały wspólne terminy składania wniosków i głosowania z innymi miastami Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot. W tym roku składanie wniosków w kwietniu, oprócz Gdańska, ma także Gdynia, Sopot i Rumia. Głosowanie na projekty odbędzie się natomiast w dniach 12-25 września 2016 r.

Tradycyjnie projekty dzielą się na dzielnicowe (łączna kwota: 10 mln zł) i ogólnomiejskie (2,5 mln zł). Zgłoszenie wniosku odbywać się będzie poprzez elektroniczny system naboru wniosków. Każdy wniosek musi być poparty przez 15 mieszkańców dzielnicy lub Gdańska (w przypadku projektu ogólnomiejskiego), a zgłaszać można projekty z całego obszaru zadań własnych gminy. Warto wspomnieć w tym miejscu, że ruszyły już prace przy realizacji 65 projektów z ubiegłego roku, a gdańszczanie korzystają już z wielu inwestycji, które zostały zrealizowane w poprzednich latach w ramach budżetu obywatelskiego.

Wraz z ogłoszeniem konsultacji budżetu obywatelskiego powołany został Zespół Konsultacyjny do oceny formalno-prawnej zgłaszanych propozycji projektów oraz regulamin konsultacji. Treść zarządzenia, w tym dokładne kwoty dla dzielnic oraz regulamin dostępne są na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski Na stronie tej sukcesywne będą też zamieszczane wszelkie informacje niezbędne do złożenia wniosku czy głosowania.

HARMONOGRAM "Budżet Obywatelski 2017 w Gdańsku"

 • 28 marca - 30 kwietnia 2016 r. - kampania informacyjna
 • 1 - 30 kwietnia 2016 r. - przyjmowanie wniosków i dostępność konsultantów dla wnioskodawców w wydziałach i jednostkach miejskich
 • 4 maja - 30 czerwca 2016 r. - ocena wniosków pod kątem wykonalności
 • 4 maja - 22 lipca 2016 r. - weryfikacja formalno-prawna i gospodarności propozycji przez Zespół Konsultacyjny
 • do 10 sierpnia 2016 r. - losowanie numerów projektów na listach Baz Projektów
 • 12 - 25 września 2016 r. - głosowanie nad propozycjami
 • do 28 września 2016 r. - ogłoszenie listy wybranych projektów

Warsztaty pisania wniosków do budżetu obywatelskiego

Masz wątpliwości jak poprawnie wypełnić formularz wniosku? Kto może pomóc w określaniu kosztów inwestycji, wskazać grunt do inwestycji czy pokazać plany zagospodarowania przestrzennego?

Na te i inne pytania będzie można uzyskać odpowiedź podczas warsztatów pisania wniosków do budżetu obywatelskiego. Zaplanowane zostały dwa warsztaty, a ich większa liczba zależy od zainteresowania i potrzeb samych mieszkańców. W spotkaniu uczestniczyć będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek organizacyjnych miasta.

Terminy i miejsca warsztatów:

 • 7 kwietnia 2016 r. godz. 17.00-19.00, miejsce: Instytutu Kultury Miejskiej (parter), ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
 • 12 kwietnia 2016 r. godz. 17.00-19.00, miejsce: Biblioteka Oliwska, ul. Opata J. Rybińskiego 9

Jak przygotować się do złożenia projektu?

Podstawą budżetu obywatelskiego są pomysły zgłoszone przez mieszkańców czyli tzw. projekty, które składa się poprzez wypełnienie formularza wniosku.

Sprawdź, co będzie Ci potrzebne do złożenia projektu:

 • formularz wniosku składa się z ośmiu pól, w tym te najważniejsze: opis projektu, lokalizacja i koszt (wzór formularza wniosku TUTAJ)
 • wypełniając poszczególne pola z pewnością będą pojawiały się wątpliwości dotyczące szeregu kwestii np.:
  • czy inwestycja może powstać w danej lokalizacji - najlepiej sprawdzić plany zagospodarowania przestrzennego,
  • czy grunt dla planowanych działań lub inwestycji należy do Miasta - tu odpowiedzi udzielić może Wydział Skarbu,
  • jaki jest koszt działania lub inwestycji - Zarząd Dróg i Zieleni lub Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska mają największe doświadczenie w tej kwestii.

Na te i inne wątpliwości odpowiedzieć mogą urzędnicy, którzy już teraz przygotowani są do pomocy na etapie przygotowywania i składania projektów.

Sprawdź kto i na jakie pytanie odpowie: LISTA OSÓB DO KONTAKTU PODCZAS WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Koszt różnego rodzaju działań można sprawdzić także w Cenniku Miejskim

Pamiętaj!

Kwota przeznaczona na projekt musi mieścić się w środkach zaplanowanych na dzielnicę (SPRAWDŹ KWOTY DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIELNIC) lub projekty ogólnomiejskie: 2 500 000 zł (minimalny koszt projektu ogólnomiejskiego to 250 000 zł).

Jeśli jednak masz wątpliwości i potrzebujesz bezpośredniej pomocy w pisaniu wniosków weź udział w WARSZTATACH PISANIA WNIOSKÓW (terminy warsztatów powyżej).

Możesz przygotować i poprzeć więcej niż jeden projekt!

Do Budżetu Obywatelskiego 2017 w Gdańsku można składać projekty które:

 • należą do zadań własnych gminy lub powiatu; jakie to zadania - sprawdź TUTAJ,
 • są możliwe do zrealizowania w trakcie roku budżetowego 2017,
 • są zlokalizowane na terenie, na którym gmina zgodnie z obowiązującym prawem może wydatkować środki publiczne.

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, które:

 • dotyczą budynków przeznaczonych na szkoły i placówki oświatowe, o których mowa w Ustawie o systemie oświaty,
 • dotyczą budynków będących własnością miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna,
 • zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji technicznej.

Projekt nie może zawierać wskazania konkretnego wykonawcy (np. firmy, stowarzyszenia itp.). Projekty wybrane w głosowaniu zostaną wpisane do budżetu Gminy Miasta Gdańska, a ich realizacja będzie się odbywać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (m.in. ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych) - wykonawcy będą więc wybrani w przetargu, w ramach zapytania ofertowego bądź konkursu dla ngo.

Projekty składać mogą mieszkańcy Gdańska zameldowani na pobyt stały lub czasowy bądź wpisani do stałego rejestru wyborców, którzy do dnia 1 kwietnia 2016 r. ukończą 16 lat.

Szukasz inspiracji na projekt?

Projekty mogą dotyczyć wielu sfer: zdrowia, sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej i wielu innych. Mogą być to zarówno projekty o charakterze inwestycyjnym, czyli np. budowa ścieżki rowerowej, placu zabaw, postawienie latarni oraz o charakterze pozainwestycyjnym, czyli np. zajęcia pozalekcyjne, święto ulicy itd.

Masz wątpliwości?

Przejrzyj zakładkę: NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA.

Weź udział w WARSZTATACH PISANIA WNIOSKÓW.

Możesz też zadać pytanie pisząc na adres: budzetobywatlski@gdansk.gda.pl lub zadzwonić: 58 323 65 75, 58 323 63 75

Od pomysłu do złożenia projektu

Aby zgłosić projekt należy wypełnić formularz ON-LINE w dniach 1-30 kwietnia 2016 r. poprzez stronę internetową www.gdansk.pl.

Następnie należy zebrać podpisy poparcia 15 mieszkańców Gdańska (w przypadku projektów dzielnicowych muszą to być mieszkańcy, krórej dotyczy projekt; w przypadku projektów ogólnomiejskich to mieszkańcy Gdańska).

Tak przygotowany, wydrukowany projekt należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gdańsku lub przesłać pocztą.

Po złożeniu projektu on-line możesz go udostępnić na własnym profilu Facebook lub pochwalić się na profilu BUDŻET OBYWATELSKI DLA GDAŃSKA.

REGULAMIN IV EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Źródło:

 1. http://www.gdansk.pl/urzad/nasze-miasto,512,46040.html
 2. http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski/Warsztaty-pisania-wnioskow-do-budzetu-obywatelskiego,a,50472
 3. http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski/Jak-przygotowac-sie-do-zlozenia-projektu,a,50470

Aktualności

Zaproponuj lokalizacje ławek na terenie naszej dzielnicy

Zarząd 2017-02-19 19:40

Rada Dzielnicy Piecki-Migowo przeznaczyła 15 000 zł na zakup kilkunastu ławek, które znajdą się na terenie naszej dzielnicy. Do końca lutego 2017 r. czekamy na propozycje, gdzie powinniśmy je postawić.


Dostosowanie sieci szkół do wymogów reformy oświaty

Zarząd 2017-02-19 19:20

Przedstawiamy pismo Urzędu Miejskiego w Gdańsku dot. dostosowania sieci szkół na terenie naszej Dzielnicy do wymogów reformy oświaty.


Pismo Dyrektora Wydziału Środowiska dot. obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego

Zarząd 2017-02-03 01:24

Przedstawiamy pismo Dyrektora Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku dot. kwestii prawnych związanych z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.


XVIII Sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodnicząca Rady 2017-01-26 00:50

Zwołuję w dniu 9 lutego 2017 r. (czwartek) o godzinie 18.00 obrady XVIII Sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo (sesji budżetowej) w ZKPiG nr 21 przy ul. Marusarzówny 10


Spotkanie obywatelskie w sprawie emisji odorów z wysypiska "Szadółki"

Zarząd 2017-01-25 16:34

Zapraszamy na spotkanie obywatelskie mieszkańców dzielnicy Piecki-Migowo w sprawie emisji odorów z wysypiska "Szadółki", które odbędzie się w czwartek, 16 lutego 2017 r., o godz. 17.00 w Centrum Kultury im. Jana Pawła II przy ul. Nałkowskiej.


Syria - koncert charytatywny

Zarząd 2017-01-24 01:42

Zapraszamy na koncert, który odbędzie się w piątek, 27 stycznia 2017 r., o godz. 18.30 w Europejskim Centrum Solidarności. Wstęp wolny. Szczegóły na plakacie.


Zestawienie wniosków budżetowych na rok 2017

Zarząd 2017-01-24 01:24

Przedstawiamy zestawienie wniosków budżetowych na rok 2017, które wpłynęły do Rady Dzielnicy.


Sprawozdanie z Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic

Zarząd 2017-01-24 01:17

Sprawozdanie z Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic w dniu 11.01.2017 r.


Informacje

Projekt uchwały RMG ws. przyjęcia "Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi"

Zarząd 2016-10-21 23:02

Przedstawiamy projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017".


Cebulki kwiatów ozdobnych – bezpłatnie dla gdańszczan

Zarząd 2016-10-08 02:04

"Gdańsk w tulipanach. Ukwiecamy balkony i ogródki przydomowe" - to nazwa projektu edukacyjnego Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, podczas której urzędnicy bezpłatnie przekażą mieszkańcom blisko 25 tysięcy cebulek 20 odmian tulipanów, krokusów, narcyzów i lilii ogrodowych. Cebulki będą wydawane w środę, 12 października, od godz. 10.00 do rozdania wszystkich opakowań (najpóźniej do godz. 19.00) na parterze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kartuskiej 5.


Gdański Fundusz Kulturalny

Zarząd 2016-10-08 01:50

Fundacja Gdańska wraz z Urzędem Miejskim w Gdańsku po raz drugi realizuje program Gdański Fundusz Kulturalny, którego celem jest zwiększenie udziału mieszkańców Gdańska w kreowaniu wydarzeń i inicjatyw kulturalnych. Program zakłada realizację projektów kulturalnych proponowanych przez grupy nieformalne, które w ramach funduszu mogą uzyskać dofinansowanie do kwoty 500 zł na realizację swoich pomysłów.


Gdańsk lubi jarmarki, jarmarki lubią Gdańsk. Najbliższy - już teraz, w ten weekend

Zarząd 2016-10-07 01:40

Zapraszamy na Międzynarodowy Jarmark Produktów Regionalnych i Tradycyjnych, Jarmark Rękodzieła i Rzemiosła, w ramach którego odbędą się między innymi bezpłatne zajęcia decoupage, muzyka na żywo, degustacje, kino 7D, fotobudka i wiele innych atrakcji.


Gdańscy seniorzy świętują cały miesiąc

Zarząd 2016-10-05 01:20

W Gdańsku Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, który na świecie obchodzony jest 1 października, świętowany jest nie jeden dzień, a cały miesiąc. Konsultacje medyczne, koncerty, wykłady, warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe i wiele więcej propozycji przygotowano w październiku właśnie z myślą o najstarszych mieszkańcach. Październik w Gdańsku należy do seniorów, a co czwarty mieszkaniec naszego miasta znajduje się w wieku emerytalnym.


Zgłoś swój przepis do Sąsiedzkiej książki kucharskiej! Nabór do 18 września

Zarząd 2016-09-06 11:08

Ostatniej edycji Gdańskich Dni Sąsiadów towarzyszyła wyjątkowa publikacja - książka kucharska z przepisami sąsiadów i sąsiadek, którzy podzielili się swoimi popisowymi daniami obiadowymi, przekąskami, deserami, przetworami... W roku 2017 zostanie wydana druga edycja Sąsiedzkiej książki kucharskiej. Instytut Kultury Miejskiej zaprasza wszystkich uczestników i uczestniczki GDS 2016 do zgłaszania swoich popisowych potraw!