Budżet obywatelski

Od 1 czerwca gdańszczanie mogą składać wnioski do 3. edycji Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku.Mieszkańcy sami zdecydują, na jakie inicjatywy wydać 11 milionów złotych.

Będzie to edycja szczególna, bo przeprowadzona na zmienionych zasadach, które wypracował szeroki zespół złożony z radnych miejskich, dzielnicowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych.


Budżet Obywatelski, nazywany również Budżetem Partycypacyjnym, to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy miasta tworzą budżet swojego miasta, a tym samym współdecydują o wydawaniu publicznych pieniędzy na wybrane przez siebie inwestycje. To  także możliwość lepszego poznania zasad funkcjonowania lokalnego samorządu, okazja do poznania się z sąsiadami i wspólnego działania na rzecz dzielnicy lub miasta.

3. edycja BO 2016

Dzięki pracom Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego uwzględniono uwagi mieszkańców dotyczące regulaminu, w tym najważniejsze postulaty, czyli podział środków budżetu obywatelskiego na dzielnice a nie okręgi konsultacyjne oraz wyłączenie remontów budynków placówek oświatowych i budynków miejskich, w których prowadzona jest działalność komercyjna.


Czas trwania projektu: 1 czerwca – 30 września 2015 r.
Kwota – 11 mln zł

W tym:
-8,8 mln na projekty dzielnicowe (z czego 430 tysięcy na projekty w dzielnicy Piecki-Migowo)
-2,2  mln na projekty ogólnomiejskieZakres projektów: wszystkie propozycje mieszczące się w zadaniach własnych gminy, z wyłączeniem remontów placówek oświatowych i budynków miejskich, w których prowadzona jest działalność komercyjna.

W ramach promocji BO2016 do skrzynek pocztowych gospodarstw domowych na terenie Gdańska przekazywane są obecnie informatory o budżecie obywatelskim.


Od 1 do 22 czerwca gdańszczanie mogą składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego 2016. Pomysł na projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Gdańska (zameldowany na pobyt stały lub czasowy), który przed 1 czerwca tego roku ukończy 16 lat i uda mu się zebrać co najmniej 15 podpisów poparcia dla swojej inicjatywy. Wnioski będą składane drogą internetową.

Głosowanie ruszy 14 września i potrwa dwa tygodnie.

Każdy głosujący będzie mógł oddać maksymalnie 5 głosów na projekty dzielnicowe 1 głos na projekt ogólnomiejski

Zrealizowane zostaną te inicjatywy, które uzyskają największą liczbę głosów.

Harmonogram BO 2016

  • 25 maja – 22 czerwca 2015 r. – kampania informacyjna
  • 1 – 22 czerwca 2015 r. – przyjmowanie wniosków i dostępność konsultantów dla wnioskodawców w wydziałach i jednostkach miejskich
  • 23 czerwca – 31 sierpnia 2015 r. – weryfikacja formalno-prawna i gospodarności propozycji przez Zespół Konsultacyjny
  • do 4 września 2015 r. – losowanie numerów projektów na listach Baz Projektów
  • 14 – 27 września 2015 r. – głosowanie nad propozycjami
  • do 30 września 2015 r. – ogłoszenie listy wybranych projektów

Aktualności

Gdański Budżet Obywatelski 2016

Zarząd 2015-05-25 15:16

Od 1 czerwca gdańszczanie mogą składać wnioski do 3. edycji Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku. Mieszkańcy sami zdecydują, na jakie inicjatywy wydać 11 milionów złotych.


I etap remontu ul. Piecewskiej - objazdy

Zarząd 2015-05-24 20:19

W dniu 25.05.2015 r. (poniedziałek) około godz. 06:00 rozpocznie się pierwszy etap remontu ul. Piecewskiej, na odcinku od ul. Trzy Lipy do ul. Jaśkowa Dolina. Roboty potrwają około 2 tygodnie.


X sesja Rady Miasta Gdańska

Zarząd 2015-05-24 20:12

W czwartek, 28 maja 2015 r., o godz. 9.00 odbędzie się X sesja Rady Miasta Gdańska.


Ruszają bieżące remonty ulic w Gdańsku

Zarząd 2015-05-20 18:14

39 inwestycji na łączną kwotę ok. czterech milionów złotych chce zrealizować Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku w ramach tegorocznego bieżącego utrzymania tzw. pasa drogowego. Spośród planowanych inwestycji trzy znajdują się na terenie (lub przy granicy) naszej dzielnicy.


Miesiąc sąsiedzkich spotkań przed nami!

Zarząd 2015-05-19 15:07

Gdańskie Dni Sąsiadów 2015.


III Sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodnicząca Rady 2015-05-13 20:55

Zwołuję w dniu 27 maja 2015 r. (środa) o godzinie 18.00 obrady III Sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)


Święto Gdańska - obchody

Zarząd 2015-05-13 14:17

Od 22 do 24 maja czeka nas wiele wydarzeń sportowych i artystycznych w Gdańsku. Tegoroczne Święto Gdańska łączyć będzie wiedzę historyczną z zabawą.


Sprawozdanie ze spotkania Radnych Dzielnicy Piecki-Migowo z pracownikami Biura Rozwoju Gdańska

2015-05-13 11:00

12 maja 2015r. o godz. 17 odbyło się spotkanie Radnych z pracownikami Biura Rozwoju Gdańska. W spotkaniu uczestniczyło 18 radnych dzielnicy.