Budżet obywatelski

BUDŻET OBYWATELSKI 2018

W poniedziałek, 15 stycznia 2018 r., rozpoczęło się głosowanie na pomysły zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2018. Głosowanie potrwa tydzień, mogą brać w nim udział osoby, którym system nieprawidłowo zarejestrował głosy oddane między 18 września a 2 października 2017 r. W pierwszym dniu do godz. 15 głosy oddało już 801 mieszkańców!

Do piątku, 19 stycznia 2018 r., do godz. 9, głosy w dodatkowym głosowaniu oddało 2,2 tysiąca uprawnionych mieszkańców. Urząd Miasta roześle trzeci, ostatni już sms z informacją o trwającym głosowaniu i zachęcającym do udziału w nim. Głosowanie zakończy się w niedzielę, 21 stycznia 2018 r., o północy.

Dodatkowe głosowanie to efekt wadliwego systemu informatycznego, który został przygotowany w ubiegłym roku przez zewnętrzną firmę z Olsztyna. Pod koniec października 2017 r. okazało się, że w trakcie głosowania nie zapisywał on wszystkich głosów oddanych przez gdańszczan. Dotyczyło to przede wszystkim sytuacji, kiedy oddano po jednym lub po dwa punkty na co najmniej dwa projekty. System zapisywał wówczas punkty tylko przy jednym z projektów.

Prawdopodobnie w taki sposób zagłosowało 15211 osób. Prawdopodobnie - niewykluczone bowiem, że część osób świadomie nie przyznała wybranym projektom pełnej liczby punktów (5 punktów na projekty dzielnicowe i 1 punkt na projekty ogólnomiejskie). Trudno to jednak zweryfikować, dlatego uprawnionymi do trwającego głosowania są wszyscy ci, którzy nie oddali bądź system nie zapisał, wszystkich punktów.

JEŚLI CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W DODATKOWYM GŁOSOWANIU KLIKNIJ W TEN LINK

Do 15211 osób uprawnionych do głosowania wysłane zostały smsy infomujące o tym, że rozpoczęło się głosowanie. Pierwsza wiadomość trafiła do wszystkich 12 stycznia, druga - 15 stycznia, a trzecia, przypominająca - wysłana zostanie 19 stycznia.

- Przez cały czas, na bieżąco, można sprawdzać, czy jest się uprawnionym do udziału w głosowaniu - przypomina Sylwia Betlej z Referatu Komunikacji Społecznej w gdańskim magistracie, przyznając, że w poniedziałek, przez cały dzień, mieszkańcy dzwonili w tej sprawie.

Sprawdzić można to wysyłając e-mail na adres: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl lub dzwoniąc pod numer 58 323 65 75.

- Proszę pamiętać, że przydzielane są tylko brakujące punkty. Nie jest tak, że głosowanie można rozpocząć od nowa. Punkty, które zostały zapisane w ubiegłorocznym głosowaniu, nadal są w systemie - zaznacza Sylwia Betlej.

Czyli jeżeli oddali Państwo, dla przykładu: 3 lub 4 punkty na któryś z projektów dzielnicowych i po jednym punkcie na kolejny projekt dzielnicowy oraz ogólnomiejski, to te 3 bądź 4 punkty są już zapisane w systemie, a Państwo decydujecie ponownie na co przeznaczyć, w tym przypadku, dwa pozostałe punkty (można przyznać tylko 1).

Co ważne, w trwającym dodatkowym głosowaniu nie mogą wziąć udziału osoby, które nie uczestniczyły w głosowaniu wrześniowo-październikowym.

Głosowanie potrwa do niedzieli, 21 stycznia br., do północy. Jego wyniki będą znane do środy, 24 stycznia br. Wówczas przygotowana zostanie już ostateczna lista projektów przeznaczonych do realizacji w latach 2018-2019.

Informacje o dodatkowym głosowaniu można znaleźć na plakatach (umieszczonych m.in. na przystankach i w pojazdach komunikacji miejskiej), citylightach, a także na stronie miasta www.gdansk.pl, w mediach społecznościowych oraz w czterech rozgłośniach radiowych (spoty reklamowe).

Żródło: http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Rozpoczelo-sie-dodatkowe-glosowanie-na-projekty-Budzetu-Obywatelskiego-LINK-DO-GLOSOWANIA,a,98939

 


 

Wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim 2018

W naszej dzielnicy największą ilość głosów zdobył projekt "Bezpieczna Droga do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul.Gojawiczyńskiej 10" na kwotę 500.000 zł.

Całkowita pula przeznaczona dla naszej dzielnicy wynosiła 565.000 zł, dlatego do realizacji zostaną przeznaczone jeszcze projekty:

 • "Budowa placu zabaw przy ul. Wyrobka i Czecha (w bliskim sąsiedztwie szkoły przy ul. Marusarzówny) - kontynuacja inwestycji" - 35.000 zł
 • "DOM SĄSIEDZKI PIECKI-MIGOWO" - 30.000 zł

Naszą dzielnicę obejmą również projekty ogólnomiejskie:

 • w okolicy ul. Nałkowskiej znajdzie się defibrylator,
 • na placu zabaw przy ul. Wyrobka/Czecha, który budujemy od lat, znajdzie się piramida linowa,
 • dla mieszkańców odbywać się będą zajęcia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy,
 • zyskają również nasze koty.

Podkreślić należy wysoką frekwencję w naszej dzielnicy na tle innych rejonów miasta. Zagłosowało u nas prawie 5 tys. mieszkańców.

Więcej szczegółów na stronie: http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Budzet-Obywatelski-2018-Sprawdz-ktore-projekty-wygraly-w-glosowaniu,a,90067

 


 

Głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2018 trwało od 18 września do 2 października 2017 r.

Więcej szczegółów na stronie: https://gdansk.budzet-obywatelski.org/

Lista projektów dzielnicowych Piecki-Migowo: https://gdansk.budzet-obywatelski.org/projekty?rodzaj=&nazwa=&status=do-glosowania&dzielnica=16

Opis projektów dzielnicowych Piecki-Migowo: http://www.gdansk.pl/piecki-migowo/Budzet-Obywatelski-2018-Na-jakie-projekty-mozna-glosowac-w-dzielnicy-Piecki-Migowo,a,88784

 


 

Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu miasta Gdańska, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W 2018 roku do dyspozycji jest 14 mln złotych (w tym aż 565.000 złotych przeznaczono na projekty w dzielnicy Piecki-Migowo).

Każda gdańszczanka i każdy gdańszczanin w wieku powyżej 16 lat może do końca marca 2017 r. zgłosić swój pomysł.

Serdecznie zapraszamy również do Centrum Pomysłów na ul. Ogarnej 117/118. Konsultanci pomogą wypełnić wniosek, doradzą i podpowiedzą, czy dany pomysł będzie możliwy do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Szczegółowe informacje dot. wymogów formalnych, sposobu składania wniosków czy orientacyjnych kosztów inwestycji znajdują się w linku: http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

 


 

WYNIKI GŁOSOWANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2017

W naszej dzielnicy największą ilość (4992) głosów zdobył projekt: "CENTRUM SPORTOWE MORENA" - oświetlony kompleks boisk sportowych (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka plażowa) wraz z siłownią na wolnym powietrzu i stolikami do gry w szachy.

Ten projekt zagospodaruje cała pulę środków przeznaczonych na naszą dzielnicę, tj. 495.000 zł.

W ramach projektów ogólnomiejskich realizowane będą:

 • NOWY DOM TUŻ ZA ROGIEM. Modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku - 510.000 zł
 • Gdańszczanie bezpieczni w drodze do szkoły - 1.988.000 zł
 • Pogotowie dla zwierząt - 250.000 zł

Szczegółowe zestawienie wyników głosowania w Budżecie Obywatelskim 2017 (link)

 


 

Do Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku można składać projekty które:

 • należą do zadań własnych gminy lub powiatu,
 • są możliwe do zrealizowania w trakcie roku budżetowego 2018,
 • są zlokalizowane na terenie, na którym gmina zgodnie z obowiązującym prawem może wydatkować środki publiczne.

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, które:

 • dotyczą budynków przeznaczonych na szkoły i placówki oświatowe, o których mowa w Ustawie o systemie oświaty,
 • dotyczą budynków będących własnością miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna,
 • zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji technicznej.

Projekt nie może zawierać wskazania konkretnego wykonawcy (np. firmy, stowarzyszenia itp.). Projekty wybrane w głosowaniu zostaną wpisane do budżetu Gminy Miasta Gdańska, a ich realizacja będzie się odbywać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (m.in. ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych) - wykonawcy będą więc wybrani w przetargu, w ramach zapytania ofertowego bądź konkursu dla ngo.

Szukasz inspiracji na projekt?

Projekty mogą dotyczyć wielu sfer: zdrowia, sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej i wielu innych. Mogą być to zarówno projekty o charakterze inwestycyjnym, czyli np. budowa ścieżki rowerowej, placu zabaw, postawienie latarni oraz o charakterze pozainwestycyjnym, czyli np. zajęcia pozalekcyjne, święto ulicy itd.

Aktualności

XXXVI sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2024-06-13 22:24

Zwołuję w dniu 20 czerwca 2024 r. (czwartek) o godzinie 19:00 obrady XXXVI sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)


„Pilates po porodzie”

2024-06-13 08:18

„Pilates po porodzie”: projekt edukacyjno-zdrowotny, którego głównym celem jest ogólna poprawa sprawności kobiet po okresie ciąży i połogu.


Wycieczka Szlakiem dworów i pałaców północnych Kaszub

2024-06-12 07:34

Zapraszamy na wycieczkę "Szlakiem dworów i pałaców północnych Kaszub" w dniu 22.06.2024.


Festyn Rodzinny

2024-06-12 07:33

Wspólnie z Rod Morena zapraszamy na kolejny Festyn Rodzinny.


Morena Skate Contest

2024-06-11 08:51

16 czerwca 2024 zapraszamy na Morena Skate Contest, który odbędzie się na skateparku Multipark Morena przy ul. Królewskie Wzgórze.


Koncert FOLK ACOUSTIC w Gdańsku

2024-06-10 09:14

Zapraszamy na koncert zespołu FOLK ACOUSTIC. To kolejne wydarzenie w ramach cyklu "gdańskie spotkania z muzyką kaszubską", którego organizatorem jest gdański oddział Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.


Nocne Kino w plenerze

2024-06-06 08:34

Na koniec naszej kadencji, my Radni Dzielnicy Piecki-Migowo
chcielibyśmy podziękować mieszkańcom za owocną pracę i współpracę.XXXVI sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2024-06-05 22:54

Zwołuję w dniu 12 czerwca 2024 r. (środa) o godzinie 19:00 obrady XXXVI sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)