Budżet obywatelski

Od 1 czerwca gdańszczanie mogą składać wnioski do 3. edycji Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku.Mieszkańcy sami zdecydują, na jakie inicjatywy wydać 11 milionów złotych.

Będzie to edycja szczególna, bo przeprowadzona na zmienionych zasadach, które wypracował szeroki zespół złożony z radnych miejskich, dzielnicowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych.


Budżet Obywatelski, nazywany również Budżetem Partycypacyjnym, to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy miasta tworzą budżet swojego miasta, a tym samym współdecydują o wydawaniu publicznych pieniędzy na wybrane przez siebie inwestycje. To  także możliwość lepszego poznania zasad funkcjonowania lokalnego samorządu, okazja do poznania się z sąsiadami i wspólnego działania na rzecz dzielnicy lub miasta.

3. edycja BO 2016

Dzięki pracom Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego uwzględniono uwagi mieszkańców dotyczące regulaminu, w tym najważniejsze postulaty, czyli podział środków budżetu obywatelskiego na dzielnice a nie okręgi konsultacyjne oraz wyłączenie remontów budynków placówek oświatowych i budynków miejskich, w których prowadzona jest działalność komercyjna.


Czas trwania projektu: 1 czerwca – 30 września 2015 r.
Kwota – 11 mln zł

W tym:
-8,8 mln na projekty dzielnicowe (z czego 430 tysięcy na projekty w dzielnicy Piecki-Migowo)
-2,2  mln na projekty ogólnomiejskieZakres projektów: wszystkie propozycje mieszczące się w zadaniach własnych gminy, z wyłączeniem remontów placówek oświatowych i budynków miejskich, w których prowadzona jest działalność komercyjna.

W ramach promocji BO2016 do skrzynek pocztowych gospodarstw domowych na terenie Gdańska przekazywane są obecnie informatory o budżecie obywatelskim.


Od 1 do 22 czerwca gdańszczanie mogą składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego 2016. Pomysł na projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Gdańska (zameldowany na pobyt stały lub czasowy), który przed 1 czerwca tego roku ukończy 16 lat i uda mu się zebrać co najmniej 15 podpisów poparcia dla swojej inicjatywy. Wnioski będą składane drogą internetową.

Głosowanie ruszy 14 września i potrwa dwa tygodnie.

Każdy głosujący będzie mógł oddać maksymalnie 5 głosów na projekty dzielnicowe 1 głos na projekt ogólnomiejski

Zrealizowane zostaną te inicjatywy, które uzyskają największą liczbę głosów.

Harmonogram BO 2016

  • 25 maja – 22 czerwca 2015 r. – kampania informacyjna
  • 1 – 22 czerwca 2015 r. – przyjmowanie wniosków i dostępność konsultantów dla wnioskodawców w wydziałach i jednostkach miejskich
  • 23 czerwca – 31 sierpnia 2015 r. – weryfikacja formalno-prawna i gospodarności propozycji przez Zespół Konsultacyjny
  • do 4 września 2015 r. – losowanie numerów projektów na listach Baz Projektów
  • 14 – 27 września 2015 r. – głosowanie nad propozycjami
  • do 30 września 2015 r. – ogłoszenie listy wybranych projektów

Aktualności

"Bank Nasadzeń Drzew"

Zarząd 2015-06-27 14:29

Informacja nt. programu "Bank Nasadzeń Drzew".


IV Sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodnicząca Rady 2015-06-26 23:04

Zwołuję w dniu 01 lipca 2015 r. (środa) o godzinie 18.00 obrady IV sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)


Pismo ws. "Lasku Bulońskiego"

Zarząd 2015-06-26 23:00

Przedstawiamy pismo Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska do Walnego Zgromadzenia LWSM "Morena" ws. "Lasku Bulońskiego".


Sprawozdanie

Zarząd 2015-06-23 14:20

Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo ze spotkania w ZDiZ w dniu 10.06.2015 r.


III Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

2015-06-23 13:59

Zapraszamy 25 czerwca 2015 r. o godz. 17.30!


"Przycinka-wycinka" drzew w rejonie ul. Belgradzkiej

Zarząd 2015-06-13 01:42

Przedstawiamy pismo Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo do Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego ws. "przycinki-wycinki" drzew w rejonie ul. Belgradzkiej.


Napisz wniosek w bibliotece lub Radzie Dzielnicy

Zarząd 2015-06-13 00:18

Osoby nie posiadające komputera lub drukarki, które chcą złożyć wniosek do budżetu obywatelskiego mogą skorzystać, bez żadnych opłat, ze sprzętu komputerowego we wszystkich filiach Miejskiej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Podstawowe zasady składania wniosków wraz z telefonami kontaktowymi są dostępne w każdej bibliotece. Dodatkowo dostępne są wybrane siedziby Rad Dzielnic.


Spotkanie mieszkańców w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2016

2015-06-09 18:28

Zapraszamy w poniedziałek 15 czerwca o godz. 18.00!