XXXII sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2023-12-21

Zwołuję w dniu 28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godzinie 19:00 obrady XXXII sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z XXXI sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
 5. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/70/2023 Rady Dzielnicy Piecki-Migowo z dnia 09.03.2023 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Rady Dzielnicy Piecki-Migowo na rok 2023.
 6. Dyskusja na temat propozycji przeznaczenia rezerwy budżetowej za rok 2023 na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury.
 7. Dyskusja na temat harmonogramu prac i priorytetów budżetowych na rok 2024.
 8. Przedstawienie informacji na temat spotkania z Biurem Rozwoju Gdańska w sprawie sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Piecki Migowo rejon ulicy Wołkowyskiej w mieście Gdańsku" i dyskusja na temat poparcia wniosków zgłaszanych przez mieszkańców.
 9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wniosku o nadanie nazwy skwer im. prof. Joachima Gudela - podsumowanie konsultacji i dyskusja na temat zgłoszonych propozycji.
 10. Przedstawienie podsumowania etapu II masterplanu Dzielnicy Piecki-Migowo.
 11. Dyskusja na temat projektu "Mural na dzielnicy - nawiązanie do historii dzielnicy".
 12. Informacje Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo.
 13. Komunikaty i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Mateusz ZakrzewskiAktualności

XXXV sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2024-04-17 22:54

Zwołuję w dniu 24 kwietnia 2024 r. (środa) o godzinie 19:00 obrady XXXV sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)


Wielkanoc 2024

Przewodniczący Rady 2024-03-30 12:24

Drodzy Mieszkańcy i Przyjaciele! Zdrowych, rodzinnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy życzą Radni Dzielnicy Piecki-Migowo!


Wiosenny Kiermasz Rękodzieła

2024-03-15 09:23

Zapraszamy na wiosenny kiermasz rękodzieła


XXXIV sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2024-03-14 18:54

Zwołuję w dniu 21 marca 2024 r. (czwartek) o godzinie 19:00 obrady XXXIV sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)


Miejski Mikrolas

2024-03-13 23:47

W najbliższą sobotę 16 marca, o godz. 10.00 na terenie przy ul. Zabłockiego 3 zapraszamy Mieszkańców do wspólnego sadzenia 600 drzew i krzewów! Będzie to trzeci w Gdańsku Miejski Mikrolas


Koncert Klenczon Projekt

2024-03-07 11:09

Zapraszamy na wyjątkowy koncert 14. marca br. do Centrum Kultury na Morenie im. Jana Pawła II 🎼🎸
Wstęp wolny!


Spotkanie z tańcami narodowymi

2024-02-27 22:20

W najbliższy czwartek, 29.02.2024 r. o godz. 18:00 zapraszamy do Centrum Kultury na Morenie im. Jana Pawła II na wyjątkowe wydarzenie! Spotkanie z tańcami narodowymi.


❤️ SERCE ZA SERCE ❤️

2024-02-13 09:27

Zbiórka charytatywna na rzecz PROMYK Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Gdańsk