XXXV sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2024-04-17

Zwołuję w dniu 24 kwietnia 2024 r. (środa) o godzinie 19:00 obrady XXXV sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z XXXIII sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
 5. Zatwierdzenie protokołu z XXXIV sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo z działalności w roku 2023.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/12/2019 Rady Dzielnicy Piecki-Migowo z dnia 25.04.2019 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
 9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Członków Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo.
 10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo.
 11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo.
 12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo.
 13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo.
 14. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/81/2024 Rady Dzielnicy Piecki-Migowo z dnia 24.01.2024 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Rady Dzielnicy Piecki-Migowo na rok 2024.
 15. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2025.
 16. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Dzielnicy Piecki-Migowo.
 17. Przedstawienie sprawozdania Rady Dzielnicy Piecki-Migowo z działalności w roku 2023.
 18. Przedstawienie sprawozdań Komisji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo z działalności w roku 2023.
 19. Informacje Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo.
 20. Komunikaty i wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Mateusz ZakrzewskiAktualności

Koncert "Dzień Matki w blasku słońca i muzyki"

2024-05-21 09:18


Warsztaty Komunikacji Rodzinnej dla rodziców i nastolatków “Porozmawiajmy razem”

2024-05-03 11:25

Wraz z Ojcowski Klub zapraszamy na bezpłatne Warsztaty Komunikacji Rodzinnej dla rodziców i nastolatków “Porozmawiajmy razem”


Sprawozdania Rady i Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2024-04-30 22:44

Przedstawiamy sprawozdania Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo z działalności w 2023 roku.


Sprzątanie dzielnicy

2024-04-26 18:09

W dniu 27.04.2024 organizujemy coroczną akcję sprzątania dzielnicy:
➡️ zbiórka przed siedzią Caritas o godz. 10:30
➡️ po akcji wspólny grill 🔥
Zapraszamy!
Legenda o złotej kaczce - sperktakl

2024-04-24 08:59
XXXV sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2024-04-17 22:54

Zwołuję w dniu 24 kwietnia 2024 r. (środa) o godzinie 19:00 obrady XXXV sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)


Występ zespołu Cuarteto ReTango

2024-04-16 20:53

W najbliższy czwartek o godzinie 18:00 zapraszamy do Centrum Kultury na Morenie na występ zespołu Cuarteto ReTango 
Centrum Kultury na Morenie im. Jana Pawła II


Wielkanoc 2024

Przewodniczący Rady 2024-03-30 12:24

Drodzy Mieszkańcy i Przyjaciele! Zdrowych, rodzinnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy życzą Radni Dzielnicy Piecki-Migowo!