XXXVI sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2024-06-13

Zwołuję w dniu 20 czerwca 2024 r. (czwartek) o godzinie 19:00 obrady XXXVI sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z XXXV sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
 5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wniosków do planu ogólnego miasta Gdańska.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania koncepcji przebiegu ekostrad (tras rowerowych o wysokich parametrach) przez tereny Dzielnicy Piecki-Migowo.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo.
 9. Informacje Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo.
 10. Komunikaty i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Mateusz Zakrzewski

***

III kadencja Rada Dzielnicy Piecki-Migowo kończy się z dniem 30 czerwca 2024. 20 czerwca b.r. odbyła się ostatnia w tej kadencji sesja. Dziękujemy mieszkańcom za współpracę, za liczne kontakty i merytoryczne rozmowy. Razem staraliśmy się sprawić, by nasza dzielnica była pełna działań społecznych, inwestycyjnych i rozrywkowych.
Nie uciekamy, nie chowamy się, zostajemy w kontakcie, wielu z nas dalej będzie działać w swoich sektorach, gdzie się czuje najlepiej 
W ostatniej sesji uczestniczyli Radne/i: Halina Gostomska, Aneta Kramek, @Beata Kochanowska, Jadwiga Szajder, Dariusz Wilczyński, @Kazimierz Mechowski, Mateusz Zakrzewski, Grzegorz Giżewski, Olga Strojny, Ewa Ostapska i Monika Kozłowska.
Pozostali Radne/i III kadencji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo:
@Halina Wojnicz, @Janusz Kozłowski, Julia Nowak, Kasia Miniak, Katarzyna Sulewska, @Małgorzata Czaprańska, Ryszard Kłos, Sara Szczęsna, Aleksandra Kowalewska-Wójcik.
Byli Radni III kadencji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo:
@Wiktor Jesionek - zmarł 28.08.2019 r.
@Radosław Nowak - złożył rezygnację z dniem 01.04.2020 r.
Łukasz Świacki - mandat wygasł 24.04.2024 r. w związku z uzyskaniem mandatu Radnego Miasta Gdańska.
Do powołania nowej RD budżetem i bieżącymi problemami będzie zajmował się Zarząd Dzielnicy Piecki-Migowo w składzie:
1. Grzegorz Giżewski -Przewodniczący Zarządu Dzielnicy P-M
2. Mateusz Zakrzewski -Z-ca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy P-M
3. Aneta Kramek - członek Zarządu Dzielnicy P-M
4. Katarzyna Sulewska - członek Zarządu Dzielnicy P-M