HYDE PARK

Twoja wypowiedź:
   
  :-) :-( :-D ;-) :-o 8-) :-? :-p :-| :-[ :-]
 
 autor: *
 email:
 kod:
 przepisz kod: *
Stanisław
2018-01-10 13:29
Witam w H.P.
Chciałbym się podzielić moim "odkryciem" w postaci "UCHWAŁA
NR 203/XVIII/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO
z dnia 29 lutego 2016 r.
w sprawie
utworzenia obszaru
ograniczonego
użytkowania
wokół
Portu
Lotniczego w Gdańsku".
Kuriozalne jest to że w/w informacja w BIP ukazała się dopiero w 2017.12.15, termin składania wniosków o odszkodowanie do Zarządu Lotniska mija 30 marca 2018r. Prezydent M. Gdańsk nie raczył powiadomić zainteresowanych o stracie wartości materialnej (około 25%) infrastruktury w tym obszarze, jak i braku obniżki podatku od nieruchomości w tym obszarze.
Dorota Wanke
2017-09-29 16:37
Witam.
Czy były robione pomiary poziomu spalin i hałasu na ul.Myśliwskiej ?
Ulica zalicza się do dróg osiedlowych a w chwili obecnej to prawie autostrada tylko w zwolnionym tempie .
Ogólnie mam na myśli 2017 r.
Dziękuję za odpowiedź.
Florian Wojciechowski
2016-11-08 21:27
Dzień Dobry.
Zapraszam serdecznie do Domu Sąsiedzkiego Piecki-Migowo, który znajduje się w budynku przy ul. Jaskowa Dolina 105 lokal 10 / przychodnia Morena/.
W sobotę 12. listopada o godzinie 16.00 organizujemy Koncert Patriotyczny.
Wystapi zespół Gaklicia Folk Band ze Lwowa.
Wstęp 10 zlotych. Dzieci do 10 lat wstęp wolny.
Jest to pierwszy koncert w ramach projektu DS "Koncert Przyjazni" z Naszymi granicznymi Sąsiadami .
Plakat z informacjami na FB SPPM
Florian Wojciechowski
2016-03-25 09:39
Wesołych Świąt Wielkanocnych, spokoju DUCHA, wiary w BOGA i w LUDZI. Umiejętności dostrzegania piękna tego ŚWIATA i oczywiście wiary w SIBIE i swoje MOŻLIWOŚCI.
SAMYCH DOBRYCH I RADOSNYCH DNI.

Florian Wojciechowski z Rodziną oraz Partnerzy Domu Sąsiedzkiego Piecki-Migowo

Florian Wojciechowski
2015-09-07 11:40
Budżet Rady Dzielnicy - 2016


Witam Szanownych Radnych
Nieuchronnie zbliża się termin głosowań na projekty do BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO 2016.
Jako wnioskodawca projektu "DOM SASIEDZKI PIECKI-MIGOWO 2015"60.000,00 oraz
współautor z Panią Radną Ewą Ostapską projektu "NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ
UL.MARUSARZÓWNY PIECKI-MIGOWO 300.000,00, zwracam się do Państwa o poparcie
w/w projektów z uwagi na:
1. DSP-M2015 jest projektem który dotyczy całej Społeczności Naszej
Dzielnicy- wychodzi naprzeciw oczekiwaniom o otwarcie miejsca dla
ogólnodostepnych spotkań bez względu na wiek,pochodzenie społeczne, poglądy
polityczne / nic nas nie dzieli / . Jest to szczególnie ważene w kontekście
KOMERCJALIZACJI DAWNEGO DOMU KULTURY LWSM MORENA. Ważną działalnością będą
również cyklliczne bezpłatne badania ciśnienia tętniczego, wzroku, słuchu i
innych / te usługi gwarantuje NZOZ MORENA, który jest Partnerem w tym
przecięwzięciu.
2. N.N.D.ul.Marusarzówny rownież będzie służyć calemu Społaczeństwu Naszej
Dzielnicy ponieważ ulica ta jest jedyną drogą do ZKPIG NR 21 i poprzez
remont napewno poprawi bezpieczeństwo Naszych Dzieci, Wnuków i Nas Samych.
Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o wsparcie Naszych projektów co nie
wyklucza poparcia również innych wniosków - MOŻNA GŁOSOWAĆ NA PIĘĆ
WNIOSKÓW - z uwagi na ogónodzielnicowe oddziaływanie naszych wniosków.
NUMERY NASZYCH WNIOSKÓW : 1 i 6 .
Prosimy również o propagowanie naszych projektów.
Z szacunkiem Florian Wojciechowski, Ewa Ostapska

lista wniosków zatwierdzonych do głosowania znajduje się na stronie:gdansk.pl oraz piecki-migowo.pl

Nasza dzielnica ma do wyboru aż 10 projektów.

Numer wniosku Tytuł
1 NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ UL. MARUSARZÓWNY PIECKI-MIGOWO 300.000,-
2 poszerzenie chodnika ul. Belgradzka / BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH 16.000,-
3 modernizacja schodów zewnętrznych do Przychodni Morena 60.000,-
4 Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana 200.000,-
5 KOMPLEKSOWY PROGRAM OPIEKI NAD KOTAMI MIEJSKIMI w dzielnicy Piecki -
Migowo.
6 DOM SĄSIEDZKI PIECKI-MIGOWO 2015 60.000,-
7 Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki-Migowo - zielona plaża z miejscem
do grillowania 200.000,-
8 przyrządy gimnastyczne do Street Workout'u 50.000,-
9 Rewitalizacja stawu na osiedlu "Nad wodą" 60.000,-
10 CENTRUM SPORTOWE MORENA 350.000,-

Do podziału jest kwota 430.000,00 -złotychn

Pozdr. Florian
501-187-457
Florian Wojciechowski
2015-05-04 17:03
BUDŻET OBYWATELSKI 2016 ROKU - KONSULTACJE

Zarządzenie Nr 607/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu w zakresie organizacji spotkań z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych projektu „Budżet Obywatelski 2016 w Gdańsku”
Prezydent Miasta Gdańska ogłasza konkurs na organizację spotkań z mieszkańcami gdańskich dzielnic w ramach konsultacji społecznych projektu "Budżet Obywatelskie 2016 w Gdańsku"

Zarządzenie Nr 607/15 Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 4 maja 2015 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu w zakresie organizacji spotkań z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych projektu „Budżet Obywatelski 2016 w Gdańsku”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust 2 pkt. 2, art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013, poz.594, poz.645,poz.1318 z 2014 roku poz. 379, poz.1072), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, zm. poz. 1138, poz. 1146) oraz Uchwały nr VIII/160/15 RMG z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu „Budżet Obywatelskie 2016 w Gdańsku” arządza się, co następuje:
§ 1
Miasto Gdańsk w celu realizacji zadań publicznych w zakresie: organizacji spotkań z mieszkańcami wszystkich dzielnic Miasta Gdańska w ramach konsultacji społecznych projektu „Budżet Obywatelski 2016 w Gdańsku” ogłasza otwarty konkurs ofert.
Na realizację zadań publicznych, o których mowa w ust.1, przeznacza się środki w wysokości 20 000 zł.
§ 2
Przyjmuje się szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się według kompetencji Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
§ 4
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdańska, na stronie internetowej Miasta Gdańska i na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dokumenty do pobrania:

Szczegółowe warunki konkursu (132 KB)

Karta oceny oferty (91 KB)

Wzór oferty (108 KB)
Data publikacji: 04.05.2015 15:19
wiecej informacji »
www.gdansk.pl

Zapraszam do składania propozycji;
Florian Wojciechowski 501-187-457
florianokrent@wp.pl
Florian Wojciechowski
2015-04-22 21:59
Witam.
Środki finasowe-budżet RAD DZIELNIC NA 2015 ROK
na projekty RD w tym Piecki-Migowo. 98.492,00 zlotych.NOWY PORT 10096 16,13 6,00 60 576,00 zł
OLIWA 16503 12,87 4,00 66 012,00 zł
OLSZYNKA 3141 15,53 5,00 15 705,00 zł
ORUNIA-ŚW.WOJCIECH-LIPCE 15056 9,18 4,00 60 224,00 zł
OSOWA 14419 18,54 6,00 86 514,00 zł
PIECKI-MIGOWO 24623 7,35 4,00 98 492,00 zł
PRZERÓBKA 4385 15,45 5,00 21 925,00 zł
PRZYMORZE MAŁE 14784 15,09 5,00 55 440,00 zł
RUDNIKI 1344 12,73 4,00 5 376,00 zł
SIEDLCE 13636 11,90 4,00 54 544,00 zł
STOGI 11321 13,46 4,00 45 284,00 zł
STRZYŻA 5486 23,32 6,00 32 916,00 zł
ŚRÓDMIEŚCIE 28012 6,33 4,00 112 048,00 zł
UJEŚCISKO-ŁOSTOWICE 21084 7,33 4,00 84 336,00 zł
WRZESZCZ DOLNY 24050 8,10 4,00 96 200,00 zł
WRZESZCZ GÓRNY 23252 9,15 4,00 93 008,00 zł
WYSPA SOBIESZEWSKA 3384 16,25 6,00 20 304,00 zł
WZGÓRZE MICKIEWICZA 2515 20,39 6,00 15 090,00 zł
ZASPA MŁYNIEC 13528 16,64 6,00 81 168,00 zł
ŻABIANKA-WEJHERA-JELITKOWO-TYSIĄCLECIA 17501 8,15 4,00 70 004,00 zł

Pozdr. Florian Wojciechowski
E
2015-04-18 14:22
Najwyraźniej kodów nie macie Państwo nadal, ewentualnie nie macie czasu lub chęci żeby zaktualizować stronę.
Nie ma informacji o aktualnych składzie Rady, Zarządzie, terminach dyżurów.
Takie informacje szanujące się instytucje wprowadzają niezwłocznie po zaistnieniu konkretnych zdarzeń.
Przemysław Dawid Malak
2015-04-15 13:55
1. Czy nieprawdziwą informacją jest to, że kody dostępu do strony www.piecki-migowo.pl, które umożliwiają zmiany w zakładce "radni" nie zostały przekazane Zarządowi Dzielnicy II kadencji ? (o to pytała Pani Estera)
2. Czy nieprawdziwą informacją jest, to, że jutro w siedzibie Rady Dzielnicy Piecki-Migowo odbędzie się spotkanie zorganizowane przez Wydział Kadr i Organizacji w celu oficjalnego przekazania dokumentów itd. z udziałem przedstawiciela Biura Rady Miasta?

Uważam, że moje informacje są w 100% prawdziwe.

Do zobaczenia jutro, mam nadzieję, że wtedy wszystko zostanie wyjaśnione :)

Ps.
Zachęcam do uważnego wczytania się w ostatnie zdanie poprzedniego postu, którego części są ze sobą w sprzeczności.


Florian Wojciechowski
2015-04-15 13:08
Szanowni Państwo.
Po raz kolejny, prubuje się mnie przedstawić jako osobę uzurpującą sobie jakieś nienależne uprawnienia.
Otórz wyjaśniam; Kod dostepu do strony www.piecki-migowo.pl zakładka ZARZĄD został przekazanny obecnemu Zarządowi RDP-M w dniu 13. kwietnia o godz. 19.20. Nie wiem dlaczego Zarząd nie korzysta z tego kodu w celu informowania Państwa o akualnych sprawach.
Kod dostępu do aktualności zgodnie z sugestią Dyrektor RMG powine być przekazany osobie wskazanej przez Radę Dzielnicy Piecki-Migowo, w związku z tym natychmiast po wskazaniu Radnego-adminuistratora przez Radę Dzielnicy , zostanie tenże kod przekazany.
Podczas przekazywania dokumentacji zwróciłem się z pytanie do Pani P.R.D.P-M Pani Alicji Chorzelskiej o termin najbliższej Sesji abym mógł przekazać kod dostępu, Pani Przewodniczącą odparła, że dowiem się w odpowiednim czasie, no to czekam.
W dniu 13. kwietnia podczas przekazywania dokukmentacji Zarządowi i Prezydium oraz innym osobom obecnym przekazałem całość dokumentacji, klucze od wszelkich szaf, komputera itp.
Klucze od drzwi wejściowych przekazałem do Recepcji głównej Przychodni, ponieważ od nich otrzymałem dwa komplety kluczy z których jeden zdałem, drugi w tym czasie był w dyspozycji Zarządu DP-M.
Jeszcze jedno kod dostępu do komuptera jak również pieczątkę RDP-M przekazałem podczas Sesji RD w dniu 9. kwietnia w obecności Pana Radnego Gdańska Piotra Gierszewskiego.
Panie Malak, proszę przekazywać prawdziwe informacje i wprowadzać mieszkańców w błąd.
z szacunkiem Florian WojciechowskiEstera
2015-04-15 13:06
No i świetnie, trzeba było tak od razu.
Bo z tego co zdążyłam wyczytać, pan W. jest w tej kadencji szeregowym radnym.
Przemysław Dawid Malak
2015-04-15 11:54
Sprawa jest wyjaśniana w Biurze Rady Miasta Gdańska.
Jutro ma nastąpić przekazanie dokumentów, wyposażenia, w którym będą uczestniczyć przedstawiciele miejscy.
Estera W.
2015-04-15 11:43
Ale Pan żartuje, prawda?
Pan Wojciechowski "postanowił nie udostępnić kodów" a Państwo sobie potulnie czekacie?
Nie ma żadnych instrumentów, nie stworzyliście Państwo w poprzedniej kadencji żadnego regulaminu, nie macie kompletnie i absolutnie (za przeproszeniem) jaj?!?!?!
Przemysław Dawid Malak
2015-04-14 22:33
Aktualnie dostęp do strony posiada Przewodniczący Zarządu I kadencji - Florian Wojciechowski, który postanowił nie udostępnić kodów dostępu nowo wybranemu Zarządowi Dzielnicy.

Jeśli nowy Zarząd Dzielnicy otrzyma dostęp do strony, rzecz jasna będzie to uaktualnione.
Estera
2015-04-14 22:07
Czy można prosić o uaktualnienie strony, przede wszystkim w dziale skład Rady?
Florian Wojciechowski
2015-02-27 19:20
Szanowni Państwo.
W zakładce ZARZAD nowe informacjie.
Zapraszam
Florian Wojciechowski
Przemysław Malak
2012-09-09 08:21
Jesteśmy w trakcie przebudowy strony.
Zarówno "Aktualności" jak i "Informacje o dokumentach", mogą aktualnie zawierać w widocznym miejscu tylko 5 "niusów".
Dlatego, by wciąż aktualne wiadomości były widoczne (a nie w archiwum), przerzuciłem część na dół.

Zakładkę "zarząd/informacje" obsługuje zarząd.
moreniak
2012-09-08 23:13
Dlaczego informacje o wydarzeniach w Trójmieście pojawiają sie w różnych miejscach tego portalu?
1. ZARZĄD/INFORMACJE
2.Aktualności
3.Informacje o dokumentach (sic!)
Ktoś panuje nad tym?
moreniak
2012-08-30 20:12
Proponuję zmienić tytuł rubryki z AKTUALNOŚĆI na WYDARZENIA
Przemysław Malak
2012-08-30 17:29
17 Sierpnia w zakładce ZARZĄD-> INFORMACJE pojawiła się ta informacja, umieszczona przez Zarząd.

Ja natomiast umieściłem informacje dopiero dzisiaj, na stronie głównej, z powodu mojego wyjazdu zagranicę.
moreniak
2012-08-30 14:24
Informacja "Projekty Rady Dzielnicy" ukazuje się 30 sierpnia i informują o projektach ktore już się odbyly pare dni temu.
Skąd uczestnicy odbytych projektów wiedzieli o terminach projektów?
Czy to są osoby z KZDRD ( Koło Zblizone Do Rady Dzielnicy) czyli tzw swoi ?
Florian Wojciechowski
2012-06-26 18:30
I tu się Pan myli, nie kandydowałem na Przewodniczącego ani Sekretarza, natomiast Asesorem zostałem wybrany.
I zapewniam Pana,że czuję się bardzo wyluzowany, notabene zapraszam Pana na koncert w XX LO, właśnie się rozpoczyna,i idę się wyluzować.
Ryszard
2012-06-26 18:24
Panie Florianie chyba Pan sądzi innych po sobie.Bo napewno Pan czuje się spięty po niefortunnym kandydowaniu na Przewodniczącego,Sekretarza czy chociażby Asesora ostatniego Walnego Zgromadzenia.
Florian Wojciechowski
2012-06-26 17:46
Panie Ryszardzie.
Wyluzuj Pan.
Florian Wojciechowski
2012-06-26 17:42
Przemysław Malak
2012-06-26 12:23
Dopiero wczoraj otrzymaliśmy sprawozdanie z tego wydarzenia. Tego samego dnia umieściłem notatkę na stronie.
Odpowiedź na drugie pytanie brzmi: nie.
Ryszard
2012-06-25 18:57
Dnia 25 czerwca pojawiła sie notatka w AKTUALNOŚCIACH o sadzeniu drzew w 27 kwietnia br.
- Czy zawsze w Aktualnościach będą takie "aktualne" informacje?
- Czy informacje w Aktualnościach będą teraz pisane infantylnym stylem z gazetki szkoły podstawowej?
Romuald Piekarski
2012-05-01 11:08
Do Pana Moreniaka,
jak dotychczas udało się zrealizować stosunkowo niewiele, ale proszę pamiętać, że jest to funkcja społeczna i Radni pracujący są aktywni w czasie, jaki pozostaje prócz pracy zawodowej.
Ze swojej strony prowadzę ( i jestem odpowiedzialny za) cykl Spotkań z Ludźmi Kultury Fronesis. ostatnio bylo to spotkanie z p. Andrzejem Gwiazdą. W najbliższy piątek - 4 maja zapraszam na spotkanie ze znaną gdańską pisarką dla dzieci Anna Czerwińską-Rydel (w Domu Kultury, godz. 18:00-20:00).
Gdy chodzi o Komisję Bezpieczeństwa, to szereg naszych inicjatyw, także i moich osobiście napotkało opór ze strony różnych instytucji. I na wyniki trzeba jeszcze trochę poczekać. Za całość odpowiada p. Jeerzy Kreft, któremu Władze Miasta utrudniają regularne działanie. Dobrze byłoby, żeby aktywni mieszkańcy naszej dzielnicy zainteresowali się tymi sprawami. Dopiero bowiem przy wzajmenej współpracy, udaś może np. remont ulicy Piecewskiej, łącznie z chodnikiem. Potrzebny jest nacisk od dołu, współpraca lokalnych gazet itd. Chętnie spotkam się z mieszkańcami, zainteresowanymi tymi sprawami, w siedzibie naszej Rady.
Uważam za swoją zasługę fakt, że Przewodniczącym Rady został p. Piotr Wysocki, który sprawnie prowadzi nasze posiedzenia i - jak na woluntariusza - zrobił już naprawdę dużo (m. in. opracowując Regulamin naszej Rady).
W Komisji Zdrowia jestem grzecznościowo, tylko jako osoba wspierająca, na wyraźną prośbę Przewodniczącej.
Oczywiście daleko mi do zadowolenia z dotychczasowych naszych/moich osobistych "dokonań" i poważnie rozważam możliwość złożenia mandatu, głównie z powodu faktu, (celowego lub mimowolnego) paraliżowania części aktywności naszej Rady, przez prawników Pana Prezydenta P. Adamowicza i urzędników z Rady Miasta ; a także z racji braku czasu i rozrostu moich obowiązków zawodowych oraz pełnienia przeze mnie innych jeszcze funkcji publicznych.
Jeśli będę miał przekonanie, pod koniec tego roku, że powyżej wskazane trudności w realizacji mojego programu, nie ustępują, najpewniej zrzęknę się mandatu.
Jeśli ma Pan dobre argumenty, może mnie Pan przekonać, żebym uczynił to już wcześniej. Zapraszam na spotkania Fronesis.
moreniak
2012-04-30 20:40
Do Pana Romualda Piekarskiego
Co udało sie Panu zrealizować z Pana projektu "MÓJ PROGRAM W WYBORACH DO RADY DZIELNICY PIECKI-MIGOWO". (z facebook'a)
Jest Pan w trzech Komisjach.
Jeżeli nic to dlaczego? To już rok od wyborów.
Napisał Pan przed wyborami "Jeśli zostanę sprowadzony do tła, to złożę mandat."
A więc?

Piotr Wysocki
2011-12-27 10:53
Dla ogólnej informacji powiem, że odbyło się spotkanie mieszkańców bloku Zabłockiego 2 i informacja była też w Zabłockiego 4 o spotkaniu. Jeden z mieszkańców Zabłockiego 2 zaproponował wykonanie dodatkowych miejsc postojowych przed wspomnianymi budynkami kosztem części pozostałości trawnika (miejsca wykonane z kostki w kształcie rombów z trawą w środku). Mieszkańcy w większości ponad 50% wypowiedzieli się przeciwko temu pomysłowi (Spółdzielnia opracowała koncepcję) a jednocześnie niektórzy wyrażali opinię, że miejsc wystarczy bo niezależnie o której przyjeżdżają to zawsze jest gdzie zaparkować. Ponad to na życzenie zebranych przeprowadzona została ankieta w której jedno z pytań dotyczyło egzekwowania zakazu parkowania pod blokiem w celu zapewnienia dojazdu służb ratunkowych - i tutaj ponad 70% mieszkańców powiedziało TAK - w ankiecie brało udział ponad 83% lokali (jeden głos na mieszkanie). Ankiety są do wglądu w siedzibie Zarządu Dzielnicy.
pierwsza strona poprzednia strona następna strona ostatnia strona
[1] 2

Aktualności

Koncert "Dzień Matki w blasku słońca i muzyki"

2024-05-21 09:18


Warsztaty Komunikacji Rodzinnej dla rodziców i nastolatków “Porozmawiajmy razem”

2024-05-03 11:25

Wraz z Ojcowski Klub zapraszamy na bezpłatne Warsztaty Komunikacji Rodzinnej dla rodziców i nastolatków “Porozmawiajmy razem”


Sprawozdania Rady i Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2024-04-30 22:44

Przedstawiamy sprawozdania Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo z działalności w 2023 roku.


Sprzątanie dzielnicy

2024-04-26 18:09

W dniu 27.04.2024 organizujemy coroczną akcję sprzątania dzielnicy:
➡️ zbiórka przed siedzią Caritas o godz. 10:30
➡️ po akcji wspólny grill 🔥
Zapraszamy!
Legenda o złotej kaczce - sperktakl

2024-04-24 08:59
XXXV sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2024-04-17 22:54

Zwołuję w dniu 24 kwietnia 2024 r. (środa) o godzinie 19:00 obrady XXXV sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)


Występ zespołu Cuarteto ReTango

2024-04-16 20:53

W najbliższy czwartek o godzinie 18:00 zapraszamy do Centrum Kultury na Morenie na występ zespołu Cuarteto ReTango 
Centrum Kultury na Morenie im. Jana Pawła II


Wielkanoc 2024

Przewodniczący Rady 2024-03-30 12:24

Drodzy Mieszkańcy i Przyjaciele! Zdrowych, rodzinnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy życzą Radni Dzielnicy Piecki-Migowo!